Hopp direkte til innhold

Den lovpålagte tuberkulosetesten er viktig

LHL Internasjonal registrerer at enkelte asylsøkere ved Refstad transittmottak i Oslo nekter å få avlest Mantoux-testen, som er del av den lovpålagte tuberkuloseundersøkelsen for blant annet asylsøkere i Norge.

– Det er viktig av den lovpålagte tuberkuloseundersøkelsen blir gjennomført. Alle som kommer fra land med høy byrde av tuberkulose og skal oppholde seg i Norge over tid, plikter å gjennomgå tuberkulosescreening ved ankomst, sier Trude Bang, direktør i LHL Internasjonal.

Bang påpeker at testing i hovedsak er viktig for individet.

– Dersom det viser seg at man er syk av tuberkulose, kan man raskt bli satt på behandling, eventuelt kan man bli tilbudt forebyggende behandling hvis man er smittet. Ved tidlig behandling kan man unngå et langt sykdomsforløp og redusere sjansen for å smitte andre.

Tuberkulose er ikke lenger et folkehelseproblem i Norge, men et stort problem på verdensbasis. Man regner med at ca 1/3 av verdens befolkning er smittet av tuberkulose, men bare et mindretall utvikler sykdommen. Man blir frisk av tuberkulose dersom man, i tide, får riktig behandling.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon døde 1,3 millioner mennesker av sykdommen i 2012. Dette er unødvendig.

Les forskrift om tuberkulosekontroll her. 

– Her i landet har forekomsten av tuberkulose ligget på rundt 300-360 tilfeller per år de siste årene. Tuberkulosesituasjonen i Norge påvirkes i stor grad av den globale situasjonen. Rundt 90 prosent av de som får tuberkulose i Norge i dag kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Det er derfor viktig å jobbe med tuberkulosebekjempelse både i Norge og i resten av verden, sier Bang.

Les fakta om tuberkulose her.