Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Folkeopplysning om tuberkulose i Sudan

I Sudan er det en utbredt misoppfatning at tuberkulose er en dødsdom. Mange tror at sykdommen skyldes umoralsk liv, og at det rammer såkalte "dårlige" familier. LHL Internasjonals samarbeidspartner, Support TB Preventive Action (STPA), jobber aktivt for å unngå denne typen feilinformasjon.

STPA jobber blant annet med å bruke massemedia aktivt i folkeopplysningen mot tuberkulose i Sudan. De har blant annet holdt regelmessige kurs om tuberkulose for journalister i radio, TV og aviser i Sudan.

Hanadi Hussien, leder i STPA, forteller på TV at tuberkulose er en "normal" sykdom som skyldes en bakterie og at det behandles med antibiotika som ved andre infeksjoner. Hun oppfordret enkeltpersoner og lokalsamfunn om å ta vare på og hjelpe de som blir rammet, og ba folk henvende seg på helsesenteret hvis de har symptomer.

Sudan_TV_1_1200px.jpg

Hanadi Hussien, leder i STPA, intervjues på TV i staten Sinnar i Sudan. Hun forteller at tuberkulose kan behandles så man blir helt frisk igjen.

Det viste seg senere at intervjuet var blitt sendt i hele Sudan, og mange tilfeldige på gaten takket henne etterpå for at hun stilte opp på TV. Også slektninger og venner ga tilbakemelding på sosiale media om at de hadde forstått budskapet.

Dukketeater som folkeopplysning

STPA bruker også dukketeater for å nå ut til publikum med budskapet om at man blir frisk av tuberkulose. På Mukwar jenteskole i Sinnar, Sudan, må elevene stille opp i skolegården hver morgen og synge nasjonalsangen, og de får et felles tema som innledning til skoledagen. Ofte er det et helsetema. Når STPA har mulighet til å sende sine frivillige som foredragsholdere eller med drama, er naturlig nok temaet tuberkulose. De bruker både skuespillere og andre dramametoder som hånddukker.

Skolebarna er helt med når de får dukketeater og drama som en del av morgenaktiviteten på skolen. Ofte er det en rolle i skuespillet som er litt dum, eller som misforstår noe, slik at de viktige temaene må gjentas mange ganger.
– Hva var det igjen? spør en dukke.

Barna svarer gjerne i kor, enten det gjelder symptomer eller behandling.

Barna lærer at det er en bakteriell sykdom, hva som er symptomene, hvordan den behandles, og at det er viktig å bruke lommetørkle når man hoster. Forhåpentligvis forteller de om dette hjemme, slik at noe av stigmaet knyttet til sykdommen kan bekjempes.

Omfattende undervisningsopplegg

STPA har laget et omfattende undervisningsopplegg for skolevesenet, for å sikre at barn med tuberkulose ikke blir utvist fra skolen. – Og at skolen ikke skal være en smittearena for tuberkulose. Skolene er ofte svært overfylte, med over 100 elever per klasse. Opplegget innebærer kurs for lærere, som igjen blir kontaktpersoner for sin skole.

Etterpå holdes et omfattende opplegg på skolen, der tuberkulose blir gjennomgangstema i alle fag på forskjellige måter. Det lages veggaviser, og elevene lager skuespill og sanger.