Hopp direkte til innhold

Hvordan finne flere barn med tuberkulose?

Minst en million barn blir syke av tuberkulose hvert år, men bare rundt en tredjedel blir funnet og gitt behandling. Barn er veldig sårbare for tuberkulose; sykdommen er vanskelig å diagnostisere hos barn og den er ofte mer alvorlig.

 I 2015 døde 210 000 barn av tuberkulose og dødeligheten er høyest blant de minste.

Viktig med riktig diagnose

Mange av barna med tuberkulose får diagnoser som bronkitt eller lungebetennelse, og får derfor ikke riktig medisin. Det viktigste man kan gjøre for å unngå tuberkulosedødsfall blant barn er å finne dem tidlig i sykdomsforløpet og gi riktig diagnose, slik at de kan få effektiv behandling.

Ei jente på halvannet år kom til mor/barn klinikken i Temeke med feber, diare og slapphet. Hun hadde vært syk i flere uker, men blitt verre de siste dagene, og gått mye ned i vekt. På barneklinikken brukte de heldigvis en sjekkliste for tuberkulosesymptomer, og dermed ble hun og foreldrene fulgt rett til tuberkuloseklinikken uten ytterligere forsinkelse. Her ble jenta raskt undersøkt og et par timer senere fikk hun sin første dose tuberkulosemedisin.

Temeke kommunale tuberkuloseprogram, Tanzania

I Tanzania brukes fortsatt bare tabletter som må deles opp og blandes i vann til de små barna, men heldigvis er det fra høsten 2017 planlagt å innføre nye tuberkulosemedisiner beregnet på barn. Disse medisinene er i flytende form, enklere å dosere og smaker ikke så vondt som tablettene.

Samarbeid gir resultater

LHL Internasjonal og partnere i Temeke, Tanzania, har samarbeidet om å finne flere av barna med tuberkulose, og dette arbeidet begynner å gi resultater. Som vist på grafen under har antallet barn registrert med tuberkulose i Temeke økt betraktelig.

Graf med tall for hvor mange barn med tuberkulose som er funnet fra 2014-2016.LHL Internasjonal og partnere i Temeke finner flere barn med tuberkulose.Det man har gjort er blant annet å fokusere på å spore opp barn som bor i samme hushold med voksne som har tuberkulose, undersøke dem og tilby behandling. Særlig viktig er dette for hiv-positive barn og barn med dårlig ernæring. Det er også blitt oppnevnt nøkkelpersoner for tuberkulose på alle offentlige helseklinikker og alle sykehusavdelinger i Temeke. Helsepersonell har fått opplæring i å diagnostisere tuberkulose hos barn, og bruk av sjekklister.

Sjekkliste for tuberkulosesymptomer

Alle syke barn som blir brakt til helsevesenet, uansett grunn, blir nå nærmere sjekket med fem enkle spørsmål:

  • Har barnet feber?
  • Har barnet hoste?
  • Er det kontaktperson av en med tuberkulose?
  • Har barnet vært slapp eller ikke hatt normal aktivitet de siste to ukene, virker barnet irritabelt eller som om det mistrives?
  • Har barnet ikke lagt på seg normalt eller gått ned i vekt?

Dersom det er positivt svar på ett av spørsmålene, blir barnet undersøkt nærmere av lege med tanke på tuberkulose.

Dette, kombinert med andre iverksatte tiltak, kan sikre større overlevelse for dem som er blitt syke, og forhåpentlig også forebygge nye tilfeller av sykdommen.