Hopp direkte til innhold

Informasjonskampanje om tuberkulose i Nordvest-Russland

12.og 13.september holdt EB fondet, LHL Internasjonals hovedsamarbeidspartner i Arkhangelsk, Røde kors i Arkhangelsk, LHL Internasjonal og Jørgen Dahl, medlem i LHL Vadsø, kurs i frivillighet.

En times kjøring fra Arkhangelsk by ligger byen Severodvinsk. Denne byen har vært, og beskrives fremdeles som, en lukket by ettersom det her bygges russiske krigsskip og ubåter. I Severodvinsk bor det 180 000 innbyggere og her har de et eget tuberkulosesykehus.

Hardt rammet av tuberkulose

Det siste året har de hatt en oppgang i antallet tuberkulosetilfeller i Severodvinsk. I 2010 hadde de totalt 38 tilfeller, mens de nå i 2013 fått har 52 tilfeller før året er slutt. Blant disse har 31 multiresistent tuberkulose (MDR).

For å bli frisk av MDR-tuberkulose må man ta medisiner i 24 måneder og noen av medisinene gir fæle bivirkninger som sterk depresjon. Dersom man avbryter behandlingen før det har gått 24 måneder, skapes det en resistent bakterie som ikke kan behandles. I hele Arkhangelsk fylke er det nå 23 pasienter med slik form for tuberkulose.

Les mer om resistent tuberkulose her.

For å forebygge en slik utvikling i Severodvinsk ønsker derfor myndighetene å sette i gang ekstra tiltak for å informere befolkningen om tuberkulose.

To dagers kurs

Kurset ble holdt på Severodvinsk medisinske høyskole for en gruppe på 20 sykepleierstudenter som hadde vist interesse for kurset. I løpet av kurset lærte studentene om sykdommen tuberkulose, hvordan den smitter og hvordan den helbredes. En viktig del av kurset handlet om å skille mellom myter og fakta om tuberkulose. Misforståelser om hvordan tuberkulose smitter er med på å skape stigma, og bidrar til at pasientene ikke kommer til sykehuset i tide til å bli frisk av sykdommen. Dette fører til helt unødvendige dødsfall av en sykdom som er fullt mulig å helbrede.

Jørgen Dahl fra LHL i Vadsø fortalte om frivillige organisasjoners arbeid i Norge. Han viste også hvordan medlemmer i LHL kommer sammen og gjør enkle fysiske aktiviteter for å holde seg sunne og friske, og ikke minst hvordan dette skaper et samhold og et forum hvor man kan dele erfaring om det å være syk og å takle hverdagen under og etter sykdommen.

Stand og informasjonsformidling

Studentene skulle så dele kunnskapen sin med folk på gata under en stand som ble holdt søndagen etter kurset. Noen studenter hadde et spørreskjema som de skulle fylte ut mens de spurte folk om hva de vet om tuberkulose. Andre delte ut brosjyrer og små lapper om de viktigste symptomene på tuberkulose og om hvor de kan gå for å teste seg og få gratis behandling.

I løpet av den første uken av kampanjen kom det 80 personer til tuberkulosesykehuset for å teste seg og en av disse hadde tuberkulose. Studentene og sykepleierne som var med på standen synes det var en veldig interessant erfaring som var ny for dem og som de gjerne gjør igjen.

Prosjektet er finanisert med støtte fra Barentsserkretariatet.