LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Intet misbruk av LHL Internasjonals midler i Nepal

Etter en økonomisk gjennomgang av LHL Internasjonals samarbeidspartner Det nasjonale tuberkuloseprogrammet (NTP) i Nepal, er det klart at pengene er brukt i samsvar med avtale.

I november 2014 fikk LHL Internasjonal kjennskap til at Det globale fondet (GF) hadde satt i gang undersøkelser av NTP i Nepal, da det var mistanker om økonomisk misligheter av fondets midler.

LHL Internasjonal frøs umiddelbart finansieringen, varslet Atlas-Alliansen og Norad, og fikk et lokalt revisorselskap til å gjøre grundige undersøkelser av de finansielle prosedyrene i programmet knyttet til LHL Internasjonal sin finansiering.

Revisorerklæringen er nå fremlagt og uttrykker klart at det ikke er funnet misligheter knyttet til den norske finansieringen. Samtidig gir erklæringen gode råd om hvordan rutinene kan bedres for samarbeidet. Et viktig tiltak er å styrke kapasiteten hos økonomipersonalet som er ansatt i programmet.

Tiltak for å bedre økonomiprosedyrer er allerede igangsatt, og LHL Internasjonal og NTP har god dialog om hvordan vi skal styrke dette arbeidet ytterligere.

Les mer om vårt arbeid i Nepal her.