LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

LHL Internasjonal har frosset midler i Nepal

Som en følge av mistanke om økonomiske uregelmessigheter hos det nasjonale tuberkuloseprogrammet (NTP) i Nepal, har vi midlertidig frosset midlene.

Det Globale Fondet har nylig igangsatt undersøkelser etter mistanke om økonomiske uregelmessigheter hos det nasjonale tuberkuloseprogrammet (NTP) i Nepal. Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at våre midler har blitt misbrukt.

LHL Internasjonal har nulltoleranse mot korrupsjon, og på bakgrunn av den informasjonen som har fremkommet har vi varslet Norad, og midlertidig frosset midlene i Nepal. Dette er i henhold til våre interne rutiner. Videre undersøkelser vil avgjøre hvordan vi kan fortsette det viktige arbeidet for tuberkulosepasienter i Nepal.

NTP er et statlig program under Helsedepartementet og har vært hovedsamarbeidspartneren vår i Nepal siden 1996. NTP organiserer og koordinerer all tuberkulosekontroll i landet. Størstedelen av midlene til programmet kommer fra Det Globale Fondet.