Hopp direkte til innhold

LHL Internasjonals arbeid i 2021

2021 har på mange måter vært et utfordrende år. Covid-19 pandemien fortsetter å påvirke tuberkulosearbeidet i prosjektlandene. Som et resultat av pandemien, er tuberkulosedødsfallene i verden stigende for første gang på over 10 år. I fjor døde 1,5 millioner mennesker av tuberkulose. Dette er over 4100 personer hver eneste dag. Året har derfor vært preget av en stor innsatsvilje til å gjenopprette gode helsetjenester for de tuberkulosesyke, samt å finne flest mulig med symptomer slik at de kan få riktig diagnose og behandling.

Gjennom våre Norad- støttede prosjekter i Malawi, Sudan, Tanzania og Zambia i 2021, har vi klart å screene mer enn 600 000 mennesker for tuberkulosesymptomer og henvist dem til testing hos helsevesenet. Og rundt 23 000 tuberkulosepasienter har fått matstøtte og tett oppfølging av en frivillig behandlingshjelper.

Vi jobber spesielt med å nå de aller mest sårbare i samfunnet, da de har høyere risiko for å bli syke av tuberkulose. Dette er blant annet barn, gruvearbeidere, rusavhengige og innsatte i fengsel.  Til sammen har vi nådd nær 300 000 spesielt utsatte mennesker med informasjon om både tuberkulose og Covid-19, screening og støtte. I Tanzania har pasientorganisasjonen MKUTA funnet tuberkulose hos 13% av de mer enn 40 000 de har screenet blant spesielt utsatte grupper

Våre samarbeidsorganisasjoner har over 25000 frivillige som er grunnsteinen i alt arbeidet vi gjør. De aller fleste er tidligere tuberkulosepasienter som er fantastiske likepersoner for andre som er syke. Dette ser vi for eksempel i Malawi, hvor mange flere blir friske av tuberkulose i distriktene der Paradiso jobber.

Hoppetau er en av flere aktiviteter som bidrar til friskere lunger til pasientene i Malawi.

 

Det er estimert at så mange som 2 av 3 tidligere pasienter med lungetuberkulose sliter med senskader på lungene. Dette er et forsømt område innen den globale tuberkulosekontrollen. Vi er derfor stolte over at vi har oppnådd veldig gode resultater for ett nytt prosjekt som prøver ut lokalbasert lungerehabilitering for tidligere tuberkulosepasienter i Malawi, Tanzania og Sudan.

Prosjektet er treårig og avsluttes innen juni neste år. Alle de over 400 pasientene som deltok på lungerehabiliteringen i 2021 oppnådde fantastisk bedring i lungekapasitet og livskvalitet. Behovet for tjenesten er enorm og vi jobber aktivt for å sikre at dette behandlingstilbudet videreføres. I Malawi har vi fått til at inkluderende helsekommunikasjon og post-TB tematikk blir inkludert i pensum på to av landets sykepleierhøyskoler.

 

Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver