LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Norge må gå i bresjen i kampen mot tuberkulose

– Vi bør ha som mål å redusere tuberkulosen betraktelig mer enn det FNs tusenårsmål gjør for 2015, sier statssekretær i UD, Gry Larsen.

Nærmere 80 deltakere hadde meldt seg på LHL Internasjonal sin fagkonferanse om tuberkulose som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo i anledning verdens tuberkulosedag den 24.mars.

Statssekretær Gry Larsen ga i sin innledning et godt overblikk over dagens tuberkulosesituasjon i verden både på oppnådde mål og utfordringer vi står overfor. Hun understreket at Norge vil gå i bresjen internasjonalt for å fremme både finansiering og oppmerksomhet rundt kampen mot tuberkulosen.

Tre internasjonale innledere var invitert til Oslo for anledningen; Nils Billo, administrerende direktør for Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og lungesykdommer, Kari Steover, visedirektør i Aeras og Mara Banda, leder og initiativtaker til Paradiso pasientorganisasjon.

De tegnet fra hvert sitt ståsted bildet av de utfordringene verden står overfor innen tuberkulosekontroll i dag.

Multiresistent tuberkulose

Et gjennomgående tema hos flere av innlederne var fremveksten av flere former for resistent tuberkulose. I følge Nils Billo ble antall registrerte pasienter diagnostisert med multiresistente bakterier (MDR) bare fra 2009 til 2011 fordoblet i de 22 landene i verden som er mest belastet med tuberkulose.

– Det viktigste er å sikre god behandling av den vanlige formen for tuberkulose for å forebygge resistens problematikken, erklærte han.

Vaksinering er billigere enn behandling

Kari Stoever fra Aeras, et globalt partnerskap som fremmer utviklingen av nye tuberkulosevaksiner, understreket at det vil koste betraktelig mindre å finansiere forskning for å fremme nye tuberkulosevaksiner i løpet av en ti års periode sammenliknet med hvor mye som vil brukes på behandling i samme periode. De stadig nye formene for resistente bakterier som gjør behandling lengre og dyrere er uten tvil en god grunn til at verden nå må satse mer på en ny tuberkulosevaksine.

– Dagens BCG-vaksine ble utviklet for over 90 år siden, tenk på hvilken utvikling som har skjedd innen utvikling av fly og raketter i den samme perioden, minnet hun oss om.

Paradiso, en pasientorganisasjon

– Vi lærer tuberkulosepasientene å gå veien selv ("walk the walk") proklamerte Mara Banda etter å har fortalt sin egen historie om hvordan hun har overlevd den nedverdigende stigmatiseringen av hiv-positive og tuberkulosesyke, som er vanlig i hennes lokalsamfunn i Malawi.

Før de begynte med opplysningsarbeid i lokalsamfunnet, døde det rundt 10 personer i uken av aids. I dag er Mara initiativtager til og leder av Paradiso som er en pasientorganisasjon som driver med aktiv informasjonsvirksomhet og diverse aktiviteter for å gi tuberkulosepasienter troen på seg selv og muligheter for et nytt liv.

Må fullføre tuberkulosebehandlingen

Bjørn Haneberg fra Leger uten grenser beskrev hvordan latente bakterier ligger inaktive i kroppen og hvilken trussel resistente former er for tuberkulosekontrollen.

Mens Merete Taksdal i LHL Internasjonal beskrev utfordringer i forhold til verdens migrasjons-trender.

Viktig i denne sammenhengen er at tuberkulosesyke får tilgang til medisiner og mulighet til å følge opp og avslutte behandlingen der de befinner seg. Norge har en god lov som sier at selv ikke de som oppholder seg i landet ulovlig skal sendes ut av landet før de har gjennomført tuberkulosebehandling dersom de er syke.