LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Ny artikkel om tuberkulose på nrk.no

I artikkelen som NRK la ut på nettnyhetene 4.august fortelles historien til flere pasienter som er syke med tuberkulose i Arkhangelsk i Nordvest-Russland.

I artikkelen fra 27.07 skriver NRK at Russland er et av de landene i verden med høyest forekomst av multiresistent tuberkulose (MDR).

En av grunnene til at den er så høy der er at man under sovjetperioden ikke hadde god nok behandling for tuberkulosepasienter. Dette har ført til at nivået i dag er så høyt slik at folk som aldri har hatt tuberkulose før blir smittet av en bakterie som allerede er resistent mot vanlig tuberkulose behandling og må gå på antibiotika kur i 24 måneder.

Les mer om resistent tuberkulose her. 

Denne situasjonen gjør at Øst-Europa, sammen med Afrika (på grunn av høyt nivå av hiv), ikke vil oppnå FNs tusenårsmål om å halvere antall tuberkulose syke i forhold til 1990 nivå innen 2015.

Les NRK-artikkelen her.