Hopp direkte til innhold
Foto: Ole Morten Melgård

Ny rapport om antibiotikaresistens

I går ble en ny rapport om antibiotikaresistens lansert. Rapporten gir et dystert fremtidsbilde og konkluderer med at antibiotikaresistens vil koste 10 millioner menneskeliv årlig i fremtiden dersom man ikke umiddelbart tar grep. En fjerdedel av disse dødsfallene vil være på grunn av resistent tuberkulose.

Det er Storbritannias statsminister David Cameron som har tatt initiativet til en grundig gjennomgang av konsekvenser av antibiotikaresistens (Antimicrobial Resistance – også kalt AMR). AMR ansees for å være en av framtidens største helsetrusler.

Les rapporten.

I dag regner man at så mange som 700 000 mennesker dør som følge av antibiotikaresistens, og av disse er hele 200 000 dødsfall knyttet til tuberkulose. Hvis vi ikke raskt øker innsatsen, vil dette tallet stige til 10 millioner dødsfall årlig allerede i 2050, hevder rapporten.

"A campaign is needed to stop people treating antibiotics like sweets" – Lord Jim O'Neill, som ledet utarbeidelsen av rapporten.

En global krise

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lenge kalt multiresistent tuberkulose en global krise. Multiresistent tuberkulose innebærer store omkostninger både for pasienter og helsevesen – en opptil to år lang og til dels smertefull behandling på svært dyre medisiner.

WHO regner at 480 000 personer i verden har en form for tuberkulose som er resistent mot flere typer antibiotika og nesten en fjerdedel av disse er i europaregionen. Vi vet også at det er store mørketall og at mange ikke får tilgang til de medisinene de har behov for.

Også i denne rapporten blir tuberkulose framhevet. Av de anslåtte ti millionene årlige dødsfall, vil en fjerdedel skyldes resistent tuberkulose. Rapporten framhever også hvordan tuberkulose har vært underfinansiert og underprioritert over lang tid. Utvikling av nye diagnostiske metoder og bedre behandling av resistent tuberkulose kan redde 770 000 liv de neste ti årene.

"Like other AMR infections, the relative neglect of research into new TB medicines is both a market and a moral failure" – Dr. Aaron Motsoaledi, Helseminister, Sør-Afrika.

I fjor lanserte den norske regjeringen sin strategi mot antibiotikaresistens. Det er et mål at Norge skal være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner. Strategien sier blant annet at Norge må "vurdere å øke bidragene til forskning som kan frembringe nye eller bedre antibiotika og diagnostika". Denne rapporten har gitt oss en klar beskjed: Å vurdere er ikke godt nok, bidragene må økes!

Les hele rapporten: Review on Antimicrobial Resistance - Tackling drug-resistant infections globally.

Pressedekning andre steder: