Hopp direkte til innhold
Foto: UN Photo/Amanda Voisard

Nye og ambisiøse bærekraftsmål fra FN

Om noen måneder skriver vi 2016, og tiden for FNs tusenårsmål renner ut. Mens flere av målene er nådd, som gjenstår andre. Tusenårsmålene avløses av FNs nye bærekraftsmål som bl.a. innebærer å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

USAs president Barak Obama taler til FN om bærekraftig utvikling i september 2015. Avbildet på podiet bak ham (fra venstre): FNs generalsekretær Ban Ki-moon; Lars Løkke Rasmussen, Danmarks statsminister og Yoweri Kaguta Museveni, president i Uganda.

Årets høynivå uke i FN er nå gjennomført. Det første som sto på agendaen da 193 medlemsland møttes i New York 25. september var godkjenningen av de nye bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals – SDG) som skal ta over etter FNs tusenårsmål (Millennium Development Goals - MDGs) i 2016. 

FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen utgangen av 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Her kan du se tusenårsmålene og status for arbeidet. 

Det er 17 nye bærekraftsmål, mot 10 "gamle" tusenårsmål. I tillegg består de nye bærekraftsmålene av 169 delmål. Dette er verdens nye, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene inne 2030.

Se bærekraftsmålene og delmålene her. 

Alle land skal bekjempe fattigdom og tuberkulose

Bærekraftsmålene skiller seg også fra tusenårsmålene ved at de er universelle. Tusenårsmålene var de rike landenes strategi for å hjelpe de fattige landene ut av fattigdom, ved å halvere ekstrem fattigdom i verden i forhold til fattigdomsnivået i 1990. Bærekraftsmålene gjelder alle land. Det betyr at alle land skal bekjempe fattigdom og alle land skal bekjempe tuberkuloseepidemien. Bekjempe betyr å få slutt på.

Et av målene for tuberkulose i de gamle tusenårsmålene var å halvere antallet personer som døde av tuberkulose i 1990 innen 2015. Dette målet er nesten oppnådd på globalt nivå. Men fremdeles dør 1,5 millioner av tuberkulose i hvert år. En sykdom det er fullt mulig å bli frisk av.

Krevende for mange å bli frisk av tuberkulose 

Den største utfordringen med tuberkulose er at sykdommen rammer den fattigste delen av befolkningen. De fleste lever i land der helsesystemet er svakt og dårlig utviklet, og det tar lengre tid eller er mer krevende å få en riktig tuberkulosediagnose i tide. Når pasientene endelig blir diagnostisert, har de kanskje smittet flere i sin nærhet og blitt for svake til å følge opp den behandlingen som kreves for å bli frisk. – En behandling som innebærer å svelge flere piller hver dag i seks måneder blir spesielt krevende å gjennomføre hvis pasienten i tillegg må gå flere timer hver dag for å få medisinen. Slike historier møter vi i LHL Internasjonal i flere av landene hvor vi har samarbeidspartnere.

Ny vaksine og behandling mot tuberkulose

For å sikre befolkningen mot utvikling av resistens mot antibiotika, har man sett nødvendigheten av DOT – Direkte Observert Treatment. Dette er en behandlingsform som innebærer at helsepersonale ser at pasienten tar medisinen hver dag. Dette skjer dessverre sjelden, og vi risikerer derfor at pasientene utvikler resistent tuberkulose (ofte kalt MDR- eller XDR-tuberkulose).

LHL Internasjonal mener at med slike utfordringer er nødvendig å få en ny behandling mot tuberkulose, som er kortere. Vi trenger dessuten en ny vaksine, skal vi ha noe som helst håp om å oppnå de nye bærekraftsmålene innen 2030.

Hvordan skal målene nås?

Bærekraftsmålene er ambisiøse, og det er bra. Nå begynner jobben med å finne ut hvordan de skal nås, og der har vi en stor internasjonal utfordring. 169 delmål skal ha to indikatorer hver, og her skal alle land bidra inn i en felles prosess på hvert mål. Norge ligger godt an i kontrollen med tuberkulose,

LHL Internasjonal vil fortsette å jobbe for å hjelpe andre land som har større utfordringer med å få kontroll på tuberkuloseepidemien enn det Norge har. Samtidig er det viktig å fortsette det gode arbeidet som gjøres mot de ca 325 menneskene som får tuberkulose i Norge hvert år. 

Les mer om tuberkulose her.