Hopp direkte til innhold

Økt innsats for nye tuberkulosevaksiner

Regjeringen øker satsningen på helseforskning med 65 millioner kroner.

Budsjettøkningen ble presentert i forbindelse med lansering av rapporten "Norske aktørers engasjement for global helse".

Utenriksdepartementet skriver at økningen fra 235 til 300 millioner kroner skal gå til forskning på blant annet bedre metoder for hindre mødre- og barnedødelighet, bedre familieplanlegging, nye vaksiner mot tuberkulose og bedre medisiner mot malaria.

Rapporten er en oppfølging av Stortingsmelding 11. Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken, som ble lansert i februar 2012.

LHL internasjonal, som lenge har argumentert overfor norsk myndigheter at det er behov for større satsning på nye tuberkulosevaksiner, hilser initiativet velkommen.

– Vi vil følge opp med departementet og Stortinget om hvordan denne økningen skal investeres, sier adm. direktør i LHL Internasjonal, Trude Bang.

Bred støtte til helsepolitikk

– Forrige utenriksminister sa at helse er altfor viktig til at det kan behandles av helseministeren alene, åpnet utenriksminister Espen Barth Eide og begrunnet dermed tilstedeværelsen til både helseministere Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Heikki Holmås ved sin side.

Rapporten viser bredden i norske statlige og ikke-statlige aktører som på et eller annet vis bidrar til å møte internasjonale helseutfordringer. Hver aktør beskriver hvordan deres arbeid kan knyttes til de tre hovedtemaene i Stortingsmelding 11. Det gjelder kvinner og barns rettigheter og helse, forebyggende tiltak i kampen mot sykdom samt å fremme menneskelig sikkerhet.

LHL Internasjonal har skrevet et eget bidrag, og Atlas Alliansen har sitt.

Politikk og helse

For LHL Internasjonal er det spesielt interessant å merke seg at også Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) løfter frem behovet for "å integrere hensynet til helse i alle politikkområder".

Helsedirektoratet understreker videre: "Det er stadig tydeligere for oss i Helsedirektoratet at helseforhold i Norge blir påvirket av globale strømninger".

– Med et slikt utgangspunkt kan vi håpe på en større satsning på forebyggende tiltak innen tuberkulosekontroll, sier Bang.

Rapporten gir en god oversikt over hvordan norske aktører jobber og hvilke tiltak som virker innen internasjonal helsesatsing, og slik kan den fungere som et godt verktøy for videreutvikling av samarbeid og initiativer mellom aktørene.

– Det gjenstår likevel å se hvilken rolle dette verktøyet får i regjeringens videre utvikling av tiltak utover tusenårsmålene for 2015, så lenge hovedtrekkene Stortingsmelding nr. 11 var basert på regjeringens satsninger i statsbudsjett for 2012, påpeker Trude Bang.

Les mer om Norad-rapporten her.