LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Omfattende gjennomgang av nasjonalt tuberkulose program i Nepal

LHL Internasjonal har lang tradisjon som medaktør i kampen mot tuberkulose i Nepal. Nepal er det landet hvor Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) startet sitt internasjonale arbeid i 1984.

Leder av LHL Internasjonal, Trude Bang, og bistandsrådgivere Laila Løchting og Thomas Jürgens, har nylig vært i Nepal og deltatt i programgjennomgangen som observatører.

– Vi er glade for å fortsette samarbeidet med det nepalske tuberkuloseprogrammet, og vil fortsette å jobbe sammen videre for å implementere anbefalingene fra ekspertgruppen, uttaler Trude Bang etter endt gjennomgang.

I den en uke lange programgjennomgangen besøkte ekspertene og observatørene helsesentre, sykehus, laboratorier og andre ikke-statlige aktører som befinner seg både i lavlandet, fjellområder og i de største byene. Etter mange gode og viktige diskusjoner ble det laget en rapport med anbefalinger. Denne ble så presentert for helsedepartementet i Nepal.

Internasjonal deltakelse

Siden 1994 har LHL støttet Det nasjonale Tuberkulose Programmet (NTP) i Nepal. NTP i Nepal har hatt stor fremgang de siste 15 årene, og tilbyr i dag gratis diagnostisering og tuberkulosebehandling over hele landet. Utfordringene er likevel store i et land med så stor fattigdom som Nepal.

For å kunne forbedre seg ytterligere inviterte derfor det nasjonale programmet i Nepal, sammen med Verdens Helseorganisasjon (WHO), ti internasjonale eksperter til å evaluere ulike komponenter i tuberkuloseprogrammet. Disse komponentene var blant annet tuberkulose og hiv, smittevern, laboratoriekapasitet og involvering av sivilt samfunn og private aktører.

Les mer om tuberkulose og hiv her. 

Store utfordringer

En av de største utfordringene i et land som Nepal, med lange avstander, vanskelig terreng og store slumområder, er å finne og diagnostisere alle som er tuberkulosesyke. For å gjøre dette er man nødt til å gjøre helsetjenestene mer tilgjengelig, samt aktivt å teste familiemedlemmer til tuberkulosesyke og personer med hiv, for tuberkulose.

Thomas Jürgens, som er utdannet lege og jobber som bistandsrådgiver i LHL Internasjonal, ledet teamet som så på dette aspektet.

Nepal er kjent for vakker natur og høye fjell, men også for fattigdom og langvarig borgerkrig. Det er estimert at nesten 50 000 blir syke av tuberkulose i Nepal hvert år. Rundt 15 % utvikler også resistens mot de vanligste medisinene. Kjennetegnene på de fleste som blir syke av tuberkulose er at de er i yrkesaktiv alder og lever under fattige kår.

Les mer om LHL Internasjonal sitt arbeid i Nepal her.