Hopp direkte til innhold

På sykehus langt hjemmefra

Kibongoto sykehus for behandling av infeksjonssykdommer, ligger på en høyslette i Tanzania. På klare dager kan man se den snøkledde toppen av Kilimanjaro derfra.

Det ble bygget som sanatorium den gang behandlingen av tuberkulose kun inkluderte hvile, mat og fjelluft, og det ikke fantes medisiner. Fortsatt er det mange pasienter som må tilbringe måneder og år her. Dette er ensomt når man er langt unna familie og venner, jobb og sitt vanlige dagligliv.

Grunnen til at pasienter er lenge på Kibong'oto infeksjonssykehus er at de er rammet av multiresistent tuberkulose. Behandlingen av denne typen tuberkulose går over to år. Hvis tilstanden er vanskelig å behandle, eller de er langt hjemmefra, kan de bli værende lenge på Kibongoto.

Før de kan reise må de ha tre prøver på rad hvor det ikke lenger kan påvises levende bakterier i lungene, slik at de ikke lenger kan smitte andre. Dette kan ta opp mot et halvt år, noen ganger mer.

Selv om sykehuset ligger i parklignende omgivelser, kan hverdagen bli monoton, og kun sentrere seg om tidene for medisiner og mat.

Her kan pasientene kjøpe seg snacks, hygieneartikler og lokale aviser. Her kan pasientene kjøpe seg snacks, hygieneartikler og lokale aviser .

LHL Internasjonal ønsker å bidra til at det blir lettere for pasientene å være lenge på sykehus.

Pasientene har fått tilgang til lokale aviser fra flere steder i landet, så de kan lese om hva som foregår på hjemstedet. Biljard og andre spill, kan gi følelse av å korte tiden, og ulike aktiviteter kan gi bedre fysisk form. Det er mulig å dyrke jorda, salat og andre grønnsaker gror fort i tropene. Dette bidrar til å spe på kostholdet litt. Dessuten er mange pasienter religiøse, og går på bønnerommet for muslimer, eller leser i bibel. Mobiltelefoner og telekort har blitt kjøpt inn, så pasienter kan ringe hjem til barn eller andre pårørende.

Også barn kan få tuberkulose som er resistent mot antibiotika.

Det er ikke så lett for oss å forstå at barn kan være uten pårørende i månedsvis på sykehuset, men i et land uten sosiale støtteordninger for foreldrene, og hvor de kanskje har andre barn de må passe på, er dette de harde realitetene.

Det hadde vært ønskelig med mulighet til å gi flere hyggelige opplevelser til pasienter som er lenge på enkle sykehus. Bedre mat, aktiviteter i hverdagen, markering av høytider, kanskje ta noen utflukter. Men ressursene er knappe, og sykehuset kan kun dekke de mest grunnleggende behovene. De er dermed avhengig av hjelp fra andre.

Det viktigste bidraget for å gjøre det lettere å bli frisk av multiresistent tuberkulose, vil være å få kortere behandlingsregimer, og at pasientene kan behandles hjemme. I Tanzania skal det nå prøves ut behandling som kun går over 9 måneder, og som likevel skal kunne gi samme effekt. Dette vil være helt avgjørende for livskvaliteten til disse pasientene – både i Tanzania og i andre land.

Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver