Hopp direkte til innhold

Pasienter markerte seg på årets unionskonferanse

"Shame on India" ropte aktivistene i salen i det de entret podiet og skjøv unna statssekretær Chandra Kishore Mishra fra India, som skulle til å snakke om omfanget av tuberkulosens utbredelse i India.

Med plakater som sa "Sick of TB? We are too" erklærte aktivistene at India begår folkemord ved å selge viktige tuberkulose-medisiner til Afrika mens de ikke dekker egen befolknings behov.

Harde ord mot hard virkelighet. India er blant de 22 landene i verden med høyest tuberkulose-byrde (high burden country).

Hvert år utvikler 2,2 millioner indere sykdommen, og dette utgjør 26 % av verdens tilfeller.

India har også en høy andel pasienter med multiresistent tuberkulose (MDR). Dette er en indikator på at det offentlige tuberkuloseprogrammet ikke har fungert optimalt. I tillegg viser en studie at bare 6 % av antatte 66 000 tilfeller av MDR-smitte er registrert, og kun 5 % av disse har fått tilgang til behandling.

Kampanjen "Zero TB deaths" som oppsto i Cambridge, Massachusetts, USA i 2012, markerte seg merkbart på årets konferanse der de dukket opp på scenen under flere møter og foredrag. Kampanjen kjører en mer konfrontativ linje enn noen i tuberkulose-miljøet har gjort før og ideen er hentet fra aids-aktivistene som fikk raskt oppmerksomhet på 80-90 tallet.

LHL Internasjonal tilstede

LHL Internasjonal markerte seg også som arrangør av to symposier under konferansen i Paris: "Man does not live by bread alone": effects of nutritional support for TB patients in TB treatment outcomes", og "Effective TB education and communication interventions for providers and patients". Med disse symposiumene fikk vi satt fokus på behovet for en mer helhetlig tilnærming til tuberkulosebehandlingen gjennom blant annet matstøtte til fattige pasienter, samt bedre kommunikasjon mellom pasient og helsearbeider.

Nye tall og nye globale målsettinger

Konferansen som ble holdt i Paris (13.10 – 3.11) under tema " Shared air, Safe air?" startet med en hel dag symposium med oppdatering av siste rapport på verdens tuberkulosetilstand med referanse til årets WHO-rapport.

Rapporten viser at antall tuberkulose-dødsfall har gått ned til 1,3 millioner, men likevel utviklet 8,6 millioner mennesker sykdom i 2012 og antallet tilfeller med multiresistent tuberkulose øker som følge av manglende tilgang til behandling.

Derfor må man gå drastisk til verks i kampen mot tuberkulose og nye målsettinger for de neste 20 årene ble lansert av Dr. Mario Raviglione. I 2035 forventes det en 95 % reduksjon i dødsfall i forhold til 2015-nivå og antall tilfeller på globalt nivå bør være 10/100 000.

Dette er mer ambisiøst enn MDG målet fra 2000, men det trengs nok en kampanje for "Zero tb deaths" for å nå disse.