Hopp direkte til innhold

Rotteteknologi i tuberkulosediagnostikk

I Tanzania pågår et interessant prosjekt som LHL Internasjonal sine partnere i tuberkulosearbeidet er involvert i.

Den konvensjonelle måten å diagnostisere smittsom tuberkulose i helsevesenet i Tanzania, er at spyttprøver blir undersøkt i mikroskop og bakterien blir da påvist av en laboratorietekniker.

Pasienter som kommer tidlig i sykdomsforløpet kan lett bli feildiagnostisert på denne måten. Tidlig i sykdomsforløpet er det for få bakterier i spyttprøven til at laboratoriepersonellet finner dem og dermed kan det virke som om pasienten ikke har tuberkulose.

Dersom pasienten har hiv kan det også være få bakterier i opphostet selv om de har tuberkulose. Det kan også oppstå feil i den forberedende prosessen slik at bakterien skal kunne skille seg ut fra alt det andre i spyttet som kommer fram i et mikroskop.

Apopo – rotter som redder liv 

Apopo er en frivillig organisasjon som arbeider med tilpasset teknologiutvikling. I en prøveperiode har spyttprøver fra tuberkuloseprogrammet i Dar es Salaam blitt sendt til Apopos rotte-treningssenter i Morogoro.

Prøvene som brukes er allerede undersøkt på normalt vis i tuberkuloseprogrammet. Rottetestingen gjøres på pasienter som ikke har fått diagnose gjennom mikroskopi, men som man av andre grunner tror kan ha tuberkulose likevel. På samme måte som rotter har vært delaktige i å sniffe eksplosiver i landminer, blir den samme typen rotter trent i å lukte tuberkulosebakterier i opphostet spytt.

I et spesialkonstruert bur settes prøvene inn i bunnen ti og ti av gangen og rottene sniffer på alle prøvene i løpet av få sekunder. Dersom det er en positiv prøve, markerer rotta ved å krafse med forlabbene, og løper for å få en godbit. Det har vist seg at rottene ofte har funnet positive prøver av pasienten, selv om prøvene har vist seg negative i den opprinnelige diagnostiseringen hos helsevesenet.

En av fordelene med rottene er også at de kan sjekke prøver mye raskere enn mennesker.

Lovende resultater

På grunn av de lovende resultatene, skal forsøket nå skaleres opp til å brukes på pasienter som kommer for å teste seg for tuberkulose for første gang. Det kan være nyttig på steder hvor det er mange som skal testes på kort tid; for eksempel i flyktningeleirer, tettbefolket slum, eller i fengsler.

Dette er særlig spennende da det ikke trengs sofistikert utstyr, utover en veltrent rotte. Mye annet utstyr som er utviklet til forbedret diagnostikk krever strøm, støvfritt miljø, kjemikalier, eller datatilgang, og det kan ta tid å få svar.

Tanzania er ett av de 22 mest tuberkuloserammete land i verden i følge Verdens Helseorganisasjon. En raskere diagnose kan være med på å gi bedre og raskere behandling til de som får tuberkulose i Tanzania.

Mer mer om prosjektet på nettsidene til Apopo.