Hopp direkte til innhold

Samarbeid på tvers for rusavhengige i Tanzania

Gjennom godt samarbeid har vi i 2020 nådd over 4200 rusavhengige med helseinformasjon og tuberkulosescreening i Dar Es Salaam.

Med støtte fra LHL Internasjonal har Pasientorganisasjonen Mukikute inngått et samarbeid med to mindre organisasjoner - STEPS Tanzania og CHHEO med mål om å nå ut med god helseinformasjon til de rusavhengige i slummene i Dar es Salaam.  

Ti personer fra hver av disse to organisasjonene har fått helseopplæring av Mukikute. Dette inkluderte også hvordan fylle inn og rapportere inn tuberkulosedata som symptomer og daglig medisininntak. Videre bisto Mukikute de i å identifisere personer fra rusmiljøet som var motiverte for å bli likepersoner. Personer fra samme miljø er ekspertene i å kommunisere med sine likesinnede og de kjenner miljøet og har lettere tilgang til en gruppe som opplever mye stigma fra samfunnet forøvrig. Etter opplæring i likepersonarbeid gjør de nå en strålende innsats. Likepersonene informerer om tuberkulose og andre sykdommer som hiv og hepatitt. De deler ut rene sprøyter og de henviser videre de som ønsker å slutte med rus. Hver måned møtes likepersonene og deler sine erfaringer – utfordringer og suksesshistorier.

For å sikre et godt samarbeid med helsevesenet organiserte de et møte mellom de to organisasjonene og tuberkulose-koordinatorene i det offentlige helsevesenet i Temeke. Som pasientorganisasjon håper Mukikute og Temeke kommune at dette vil bidra til å sette søkelys på mangelen på tuberkulosetjenester til den mest sårbare befolkningen, som er ekstra sårbare nå under COVID 19-pandemien. Distriktslegen i Temeke, Dr. Gwamaka berømmet Mukikute for å utføre tiltak som fører til forbedrede helseresultater:

Å samarbeide med frivillige fra lokalsamfunnet i kampen mot tuberkulose hjelper kommunen vår i å nå de rusavhengige som er tuberkulosesyke og har dårlig tilgang til våre helsetjenester.

Utdeling av sputumbeholdere til de med symptomer, og lære de opp i hvordan prøven skal tas er en viktig del av arbeidet til likepersonene.

Hittil har de nådd 4 218 rusavhengige med helseundervisning.  De har screenet 3 308 for tuberkulose og av disse hadde 35 tuberkulose og ble satt på behandling. Resultatene fra arbeidet vårt bruker vi for å påvirke myndighetene til å se viktigheten av å øke innsatsen mot denne gruppen som er spesielt utsatt for tuberkulose.

I Dar Es Salam er det også en gruppe på 30 kvinnelige rusavhengige som har fått opplæring i diverse inntektsbringende tiltak og fått en liten startkapital for oppstart av businessen sin.  Dette har blitt et svært populært tiltak og bidratt til å økt selvtillit og bedre selvfølelse.

Kvinnegruppa lager produkter som kroppsolje, sandaler og god bakst  som de selger på det lokale markedet