Hopp direkte til innhold
Foto: Silje Hagerup

Satte fokus på tuberkulose i Oslo

6. april arrangerte LHL Internasjonal og Kaalmo Helseorganisasjon et seminar med hovedfokus på tuberkulose i Oslo. Målsetninger med seminaret var å øke kunnskap om tuberkulose, skape dialog mellom brukere og helsevesen/sosialvesen og å fremme samhandling mellom aktører som jobber med tuberkuloseutsatte grupper i Oslo.

Både helsepersonell som jobber med tuberkulose, andre som jobber med personer i risikogrupper, og brukere, deltok.

Lærerike presentasjoner

Seminaret ble åpnet av byrådssekretær for helse i Oslo, Benjamin Larsen. Larsen trakk blant annet frem at Oslo kommune er opptatt av at utenlandske pasienter uten lovlig opphold i Norge ikke må sendes ut av landet før de har fullført behandling. Dette er svært viktig for å unngå behandlingsavbrudd og at resistent tuberkulose utvikles.

Kaalmo Helseorganisasjon holdt presentasjonen "Tuberkulose og det norske helsevesenet – fra et brukerperspektiv", og vi fikk presentert arbeidet til personer som har sentrale stillinger/oppgaver i tuberkulosearbeid i Oslo. Vi fikk også presentasjoner om tuberkulose i et globalt perspektiv og tuberkulose i Norge og Oslo i gamle dager. Det er viktig å sette sykdommen inn i en global og historisk sammenheng, for å forstå tuberkulosesituasjonen i dag.

Førpremiere på filmer om tuberkulose

Vi hadde også en førpremiere på to nye filmer om tuberkulose – en animasjonsfilm og en film med intervjuer av tidligere tuberkulosepasienter. Filmene er utviklet av LHL Internasjonal, Vestre Viken HF, Drammen kommune, De Forente Somaliske Kvinner og Soeeg (Somali Eagle Eyed Group), og er finansiert av Stiftelsen DAM med støtte fra Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond.

Filmene inngår i en undervisningspakke som vil bli lansert på Ambassadeur Hotell i Drammen 26. april på temadag om tuberkulose (TB) og flyktninger i Buskerud/Vestre Viken.