LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Velkommen til seminar om FNs bærekraftsmål 3, onsdag 6. desember på Kulturhuset.

FNs bærekraftsmål 3 skal nås i alle land. For å oppnå dette kreves det massiv innsats de neste 15 årene. Tuberkulose og hiv skal utryddes, og andre store helseutfordringer som blant annet tilgang til tjenester knyttet til seksuelle og reproduktive rettigheter, må sikres.

LHL Internasjonal inviterer til seminar på kulturhuset 6 desember.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres, og det må derfor investeres i spesifikke tiltak rettet mot, og utviklet sammen med, målgruppen.

Natasha 27 år – 3 barnsmor fra Arkhangelsk, Russland er gravlagt her. Hun døde fordi livreddende medisiner til å behandle multiresistent tuberkulose var for dyrt til å kjøpe inn til alle. Natasha 27 år – 3 barnsmor fra Arkhangelsk, Russland er gravlagt her. Hun døde fordi livreddende medisiner til å behandle multiresistent tuberkulose var for dyrt til å kjøpe inn til alle. (Foto: Torunn Hasler)

Bærekraftsmål 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Og vi har kommet langt; Norad sier at verdens helsestatus ser bedre ut enn noen gang. Men de erkjenner også at den siste kneika mot toppen kan bli den hardeste. For hvilken reell tilgang til helsetjenester har egentlig ulike marginaliserte grupper? Hvordan kan vi vite at ingen utelates? Og hva er sivilsamfunnets rolle?

Vi tror det finnes felles problemstillinger og felles strategier for å nå bærekraftsmål 3 i alle land, og at vi kan lære av hverandre. Dette gjelder også i Norge.

Tid:  Onsdag 6. desember, kl. 12.00 - 15.30

Seminaret foregår på engelsk.

Påmelding innen 1. desember.

Foreløpig program:

 • Universal access to health care. Do we really care? –
  Frode Eick, Helsesenteret for papirløse
 • Palliative care for neglected patients in Russia – Maria Ilia Porta, Kirkens Nødhjelp
 • Norwegian-Russian cooperation: men who have sex with men 

  – Rolf M Angeltvedt, Helseutvalget 

 • Prison and Health – Laila Løchting, LHL International 
 • MDR and XDR TB in Romania – Catalina Constantin, ASPTMR