Hopp direkte til innhold
Foto: Karin Beate Nøsterud

Skal tuberkulose bekjempes, må Norge gi mer penger til å utvikle nye medisiner

I sommer lanserte Regjeringen sin strategi mot antibiotikaresistens. Det er et mål at Norge skal være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

LHL Internasjonal verdsetter Regjeringens initiativ, men mener at Norge må ta et større ansvar. Strategien sier blant annet at Norge må «vurdere å øke bidragene til forskning som kan frembringe nye eller bedre antibiotika og diagnostika». Å vurdere er ikke godt nok, bidragene må økes!

Les "Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020" her.

En global krise

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt multiresistent tuberkulose en global krise. Multiresistent tuberkulose innebærer store omkostninger både for pasienter og helsevesen; en opptil to år lang og til dels smertefull behandling på svært dyre medisiner.

WHO regner at 480 000 personer i verden har en form for tuberkulose som er resistent mot flere antibiotika. Bare i europaregionen ble det i 2013 registrert 75 000 nye tilfeller. Vi vet i tillegg at det er store mørketall og at mange ikke får tilgang til de medisinene de har behov for. Hvorfor får dette problemet så lite oppmerksomhet?

Hvert år blir 9 millioner mennesker syke av tuberkulose og 1,5 millioner dør. Dette til tross for at det finnes både behandling og vaksine. Dette til tross for at det finnes både behandling og vaksine. Utfordringene er mange; dårlig tilgang på diagnostikk, lang behandlingstid og vaksinen gir bare delvis beskyttelse. Det viktigste tiltaket for å hindre resistensutvikling er å sikre at tuberkulosepasienter får riktige medisiner og fullfører behandlingen uavbrutt.

Utvikling av en bedre vaksine er også svært viktig, men det vil ta tid og kreve mye ressurser før en ny tuberkulosevaksine er på plass. Derfor er det et stort behov for å utvikle nye og mer effektive medikamenter som korter ned behandlingstiden, samt enklere diagnostikk som gjør at personer med tuberkulose får rask og riktig behandling.

Realistiske mål?

I 2015 går tiden ut for FNs tusenårsmål, og de blir i 2016 erstattet av FNs nye bærekraftsmål. De 17 nye målene er universelle og ambisiøse, og sosiale forhold vektlegges sterkere.

Det er viktig ved tuberkulosebekjempelse, da dette er en sykdom som først og fremst rammer fattige. Undermål tre: Sikre og fremme god helse for alle, er det et delmål som inkluderer å få slutt på tuberkuloseepidemien på verdensbasis innen 2030. Det er vanskelig å være uenig i dette. Men er det realistisk med de verktøyene vi har i dag?

LHL Internasjonal mener at det bare vil være mulig å nå målet for tuberkulosebekjempelse om vi satser mer på å utvikle nye verktøy.

Vil utenriksminister Børge Brende og statsminister Erna Solberg ta utfordringen og satse tydelig på forskning på nye medisiner og vaksiner mot tuberkulose i forbindelse med FNs generalforsamling i høst? Vil Norge øke sitt bidrag?

Publisert i Aftenposten og på ap.no 25. september 2015.

Les mer om tuberkulose og vaksiner her.