Hopp direkte til innhold

Tuberkulose større utfordring i Europa

8,6 millioner mennesker blir syke år og rundt 1,3 millioner dør av tuberkulose hvert år på verdensbasis.

I Norge har det vært en økning av antall tilfeller de siste årene, forteller Rasmus Malmborg, direktør for LHL Internasjonal.

I 2012 var det 378 som fikk tuberkulose på landsbasis – en fjerdedel av disse bor i Oslo, og det er klart høyest forekomst av tuberkulose i de østlige bydelene. LHL Internasjonal og den somaliske helseorganisasjonen Kaalmo arrangerer stand på Grønland torg i Oslo for å informere om sykdommen og sette fokus på utfordringene.

– Det er svært viktig at vi når ut med informasjon om sykdommen til de som er mest risikoutsatt, for å sikre at de kjenner til symptomene på sykdommen, og vet at de får gratis behandling og blir friske, forteller Malmborg.

Tuberkulose i verden

Europa og Afrika er to verdensdeler som ikke vil oppnå FNs tusenårsmål om å halvere prevalens og dødelighet i forhold til 1990-nivå. I Europa er resistens mot eksisterende medisiner den største utfordringen, i Afrika er det hiv. Tuberkulose er nært knyttet til hiv: redusert immunforsvar gjør at hiv-positive som har tuberkulosesmitten i kroppen har økt risiko for å utvikle tuberkulosesykdom. Så mye som 1 av 4 aidsdødsfall skyldes tuberkulose.

Tuberkulose dreper flere kvinner i reproduktiv alder enn alle andre sykdommer og komplikasjoner knyttet til svangerskap og fødsler til sammen. WHO antar at ca. 10 millioner barn er blitt foreldreløse som følge av tuberkulose.

– En ny og bedre tuberkulosevaksine er den eneste løsningen, for vi er i ferd med å miste kontrollen på denne slu bakterien. Norge bør derfor lede an internasjonalt for å fremme utvikling av en ny tuberkulosevaksine, sier Rasmus Malmborg, og viser til at Norge har en viktig posisjon internasjonalt i arbeidet med vaksiner og andre globale helsespørsmål.

Pressemelding 24.04.2014.