LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock/think4photop

Tuberkulosen må få ekstra oppmerksomhet etter jordskjelvet i Nepal

Vanskelige boforhold og dårlig ernæring følger ofte en naturkatastrofe. Og vi vet at dette gjerne gir grobunn for smittespredning. Derfor er gjenoppbygging av diagnose- og behandlingstilbud, god informasjon om tuberkulose, samt mat og annen sosial støtte til tuberkulosepasienter viktig.

Situasjonen i Nepal er fortsatt usikker etter jordskjelvene 25.04 og 12.05. Til nå har det i følge WHO 8673 døde og 21 952 skadet. 

Det har kommet mange etterskjelv i mellomtiden, og senest i forrige uke måtte Laila Lochting i LHL Internasjonal avbryte et telefonmøte med vår partner i Nepal, Gokul Mishra, da nok et etterskjelv rammet Kathmandu. Mishra måtte forlate jobb for å få tak i familien og forsikre seg om at de hadde det bra. Det hadde de heldigvis.

I en slik hverdag er det ikke vanskelig å forestille seg hvor utfordrende det er å konsentrere seg om å jobbe for å hjelpe andre. Likevel jobber våre samarbeidspartnere i det nasjonale tuberkuloseprogrammet (NTP) så godt de kan for å få oversikt over skadene og behovene blant tuberkulosepasientene i Kathmandu og ute i distriktene.

Slik kan du støtte oss i arbeidet i Nepal. 

Naturkatastrofen gir grobunn for smitte

Det antas at rundt 2,6 millioner innbyggere er tvangsforflyttet fra sitt hjemsted og at det er over 21 000 som bor fordelt på 64 midlertidige teltleirer bare i Kathmandudalen.

En av de største utfordringene nå er å sikre at alle som allerede står på behandling mot tuberkulose har tilgang til daglige medisiner. Dette er ikke minst avgjørende for at personen skal bli frisk, men også for å hindre resistensutvikling og videre spredning av sykdommen. Deretter er det viktig med tidlig diagnose for personer med symptomer på tuberkulose.

Vanskelige boforhold og dårlig ernæring følger ofte en naturkatastrofe som den i Nepal, og vi vet at det gir grobunn for smittespredning. Gjenoppbygging av diagnose- og behandlingstilbudet, god informasjon om tuberkulose, samt mat og annen sosial støtte til tuberkulosepasienter, er tiltak som våre partnere i Nepal skal sette i gang nå i etterkant av de store jordskjelvene som skapte så stor skade i landet.

Bilde av en mann fra Nepal og en ansatt i WHO som snakker sammen.

Sterke historier fra Nepal

Gokul Mishra og de andre ansatte i det nasjonale tuberkuloseprogrammet har vært ute i felt sammen med WHO denne uken for å snakke med tuberkulosepasienter og helsepersonale om deres behov. De kom tilbake med noen rystende historier fra pasienter og helsearbeidere. Det rapporteres både triste og "gode" historier.

En pasient er blitt skilt fra sin familie i teltleiren på grunn av frykt for smitte. En annen pasient forteller hvordan han etter skjelvet gikk for å finne en "pasienthjelper" og fant kvinnen fanget i sitt sammenfalne hus. Han reddet henne ut og det første hun da gjorde, var å lete fram medisinene hans i ruinene, slik at han kunne fortsette behandlingen som normalt – uten oppbrudd.

Slik er situasjonen i Nepal nå:

  • 14 distrikter er hardest rammet, selv om skjelvet er merket i hele landet. Totalt 76 9907 hus er totalskadet 4 231 offentlige bygninger er hardt rammet.
  • 2,8 millioner personer har blitt internt fordrevet i de 39 distriktene som er berørt, hvorav 75 000 i Kathmandudalen.
  • Sykehus i fire av de verst rammede distriktene er så ødelagte at de ikke fungerer. Åtte helsearbeidere er døde, 63 er skadet og to er fremdeles savnet. 10 frivillige lokalt engasjerte kvinner er døde.
  • I de verst rammede distriktene finnes det 779 behandlingsteder for tuberkulose. Av disse er 281 totalt ødelagte, 256 delvis ødelagte og 353 fungerer midlertidig i telt.

Det er viktig også å understreke at til tross for denne rapporten med noen oppdateringer, mangler det fremdeles mye data fra flere av de 14 distriktene.

Oppdatering på informasjon om helsesystemet i Nepal kan du få her (PDF).