LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Tuberkulosesituasjonen under og etter jordskjelvet i Nepal

Jordskjelvene som rammet Nepal 25. april og 12. mai i år tok livet av 8 699 mennesker i de mest sentrale strøkene av Nepal. Det området som ble hardest rammet omfatter 11 distrikter, og flere av disse er i ulendt terreng i fjellandet Nepal. LHL Internasjonal fikk tidlig kontakt med partnerne i Nepal, som i løpet av noen få dager kunne bekrefte at skjelvene dessverre hadde tatt livet av en ansatt i tuberkuloseprogrammet.

I ukene etter skjelvene opplevde nepalerne mange etterskjelv og det var vanskelig for de ansatte i tuberkuloseprogrammet å jobbe fordi de også måtte sikre seg selv og sin familie mot skader av skjelvet.

pasient.samtale.nepal.telt.1200x.jpg

LHLs partner i Nepal, Gokul Mishra, og en WHO-representant snakker med pasient etter jordskjelvene i Nepal.

Etter hvert kunne de arbeide mer målrettet med å evaluere skadene som skjelvet hadde påført medisiner, utstyr og bygninger hvor tuberkulosepasientene til daglig kommer for å hente medisiner.

Reddet kvinne i sammenrast hus

I tillegg gjalt det å få oversikt om pasienter var døde eller rammet av dødsfall i familien, om de har mistet sin bolig eller om de manglet mat. For å skaffe denne oversikten reiste ansatte fra tuberkuloseprogrammet i Kathmandu ut i distriktene og snakket med lokalbefolkningen, ansatte på helsestasjoner og pasientene. Dette ble gjort i samarbeid med WHO i Nepal.

En pasient de møtte, forteller hvordan han etter skjelvet gikk for å finne en "pasienthjelper". Han fant kvinnen fanget i sitt sammenraste hus. Han reddet henne ut og begynte å lete frem medisinene i ruinene, slik at han kunne fortsette behandlingen som normalt – uten oppbrudd. 

Foto av en gruppe mennesker blant annet fra WHO som snakker sammen, de sitter ute på gaten i Nepal.Det var krevende for personell fra bl.a. WHO å orientere seg om situasjonen i Nepal etter jordskjelvene.

LHL Internasjonal jobber videre i Nepal

Resultatet av dette arbeidet har nå blitt til en rapport som forteller at totalt 151 pasienter som var under behandling for multiresistent tuberkulose, samt 4 020 pasienter som var under behandling for vanlig tuberkulose, fikk et opphold i behandlingen som resultat av jordskjelvet. 18 helsearbeidere og frivillige døde og 75 såret under jordskjelvet. 340 helsebygninger ble totalskadet og 209 ble delvis skadet.

LHL Internasjonal satte i gang en innsamlingsaksjon i forbindelse med jordskjelvet der vi ba om støtte til å gjenoppbygge programmet etter jordskjelvet. Denne kampanjen pågår fremdeles. Pengene vil i all hovedsak gå til innkjøp av mat til tuberkulosepasientene som har blitt berørt av jordskjelvet og som trenger ekstra hjelp til å gjennomføre behandlingen.

Støtt arbeidet vårt etter jordskjelvene i Nepal her.