Hopp direkte til innhold

Tvangstesting er ingen løsning for å forhindre smitterisiko ved tuberkulose

Tvang hører ikke hjemme i masseundersøkelser av friske mennesker, selv når de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet har UDI bedt om en vurdering av tvangstesting for tuberkulose av asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose dersom de nekter dette.

Tvang hører ikke hjemme i masseundersøkelser av friske mennesker, selv når de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose. Vi må ikke skape frykt og diskriminering ved å innføre tvangstiltak og tro at vi da får bedre kontroll.

De fleste tilfeller av tuberkulose oppdages ved at syke folk oppsøker helsevesenet med symptomer, og blir diagnostisert og behandlet. I Norge har alle som har tuberkulose tilgang til gratis diagnose og gratis behandling uavhengig av juridisk status i landet. Dersom den syke har smittsom lungetuberkulose, vil helsemyndighetene følge opp pasientens omgangskrets – både på jobb og privat – for å se om noen av dem har blitt utsatt for smitte, og eventuelt skal behandles. Norge har allerede mulighet for å sette i gang tvangstiltak ved smittsom sykdom gjennom smittevernloven, screening omfattes ikke her og bør det heller ikke.

Verken Danmark eller Sverige har tvangstesting.

Asylsøkerne på Refstad må kunne videresendes til mottak andre steder i landet, og få vanlig helseoppfølging i kommunen, slik som er vanlig rutine dersom de kommer til Norge gjennom arbeid eller familiegjenforening. UDI med støtte fra Justis- og Helse- og Omsorgsdepartementene kan velge å endre sin egen rutine heller enn å utvide tvangsparagrafen.

For at asylsøkere som kommer til landet skal velge å teste seg er informasjonen om rettigheter sammen med informasjon om typiske symptomer på tuberkulose, som langvarig hoste, nattesvette og vekttap det viktigeste man kan gi til personer som er risikoutsatt.

Da kan de være trygge på å få rask diagnose og vite at de blir friske dersom de senere skulle utvikle sykdom. Denne kunnskapen bør også ansatte på Refstad og UDI være godt kjent med. Stigma, frykt og manglende informasjon er i dag noen av de viktigste årsakene til spredning av tuberkulose globalt.

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 16.04.2014