Hopp direkte til innhold

Unionens verdenskonferanse om tuberkulose og lungehelse

Tradisjonen tro deltok LHL Internasjonal og partnere på den årlige verdenskonferansen om tuberkulose.

I år ble konferansen avholdt i Barcelona, og mer enn 3 300 delegater fra 134 land deltok. Det ble holdt engasjerte appeller fra helseministrene fra India og Sør-Afrika, og flere parlamentarikere møttes for å diskutere behovet for økt innsats fra myndighetenes side. Dette resulterte i signeringen av "Barcelona Declarations on TB".

LHL Internasjonal holdt kurs i helsekommunikasjon

Tema for konferansen var i år "Community Driven Solutions for The Next Generation". Med det menes behovet for å involvere lokalsamfunn og pasienter i kampen mot tuberkulose. Dette er i tråd med LHL Internasjonals strategi, og vi deltok aktivt gjennom å holde et heldagskurs i helsekommunikasjon for deltagerne.

Presentasjon om tuberkulosetjenester i Norge

Vi holdt også en presentasjon om tilgangen til tuberkulosetjenester for migranter i Norge sammen med Kaalmo, en Oslo-basert somalisk organisasjon. Flere av våre partnere hadde også presentasjoner som viste resultater fra prosjektene.

Før konferansen begynte, hadde vi et felles møte med alle partnere for å diskutere  helsekommunikasjonsprosjektet. Opplæring av helsepersonell og frivillige blir nå gjort i alle våre partnerland. Alle land har også utviklet pasientvennlig informasjonsmateriell.

Les mer om verdenskonferansen her.