Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Uten HDP ville jeg fått behandlingsavbrudd

Prematur behandlingsavslutning er en av hovedgrunnene til at pasienter utvikler resistent tuberkulose. Det er mange årsaker til at pasientene slutter å ta medisinen, her kan du lese historien til Hawa Hambo i Sudan.

Hawa Hamdo er intern flyktning i Sudan. Egentlig er hun fra Nubafjellene, men oppholder seg i Khartoum hvor hun bor sammen med søstrene sine.

Hawa Hamdo ble sikret videre tuberkulosebehandling av pasientorganisasjonen STPA i Sudan. Gjennom samarbeidet med STPA bidrar LHL Internasjonal til organisasjonens arbeid for å bedre tuberkulosepasientenes situasjon og rettigheter.

Etter å ha vært alvorlig syk i lang tid, fikk hun omsider riktig diagnose, som var tuberkulose. Det var et sjokk. Hun fikk informasjon om at hun må ta medisiner daglig i seks måneder, og at hun må hente forsyning hver 14. dag. Til tross for at hun verken har inntekt eller ordentlig bolig, har hun fulgt dette opp, og hentet sine medisiner på helsesenteret i tre måneder. Men sist hun kom, sa de at hun måtte henvende seg et apotek og kjøpe medisiner selv, da de ikke hadde noe på lager. Det hadde hun ikke mulighet til.

Hadde det ikke vært for HDP- Health Development Program , hadde behandlingen vært avsluttet her, i likhet med veldig mange andre tuberkulosepasienter i Sudan. Sannsynligvis ville sykdommen blusset opp igjen, og hun ville trengt mer omfattende behandling for å bli frisk. Bakteriene kunne blitt motstandsdyktige.

Gledelig nok, fikk Yassir som er HDP-frivillig, høre om saken og fikk tak i medisiner til Hawa. Dermed ble det bare fem dager uten medisin, og hun kan fortsette den samme behandlingen som før, bare ta medisiner fem dager lengre.

Selv om hun fortsatt har vondt i brystkassa og hoster en del, har hun gode forhåpninger om å bli frisk.

Les mer om arbeidet vi gjør i Sudan.