Hopp direkte til innhold

Varsler om krise i tuberkulosekontrollen

Utviklingen av multiresistent tuberkulose (MDR) og ekstra resistent tuberkulose (XDR) er en alvorlig trussel mot den globale folkehelsen ifølge årets WHO-rapport om tuberkulose i verden i dag.

I 2013 mangler det samtidig 2 billioner dollar for å dekke det globale behovet for tuberkulose kontroll.

Antall personer som dør av tuberkulose går riktignok nedover, fra 1,4 millioner i fjor til 1,3 millioner i år, og det bekreftes at man på globalt nivå vil kunne oppnå tusenårsmålene for 2015 med halvering av antall syke og antall døde i forhold til 1990 nivå.

Global krise

Med dette tempoet kan tuberkulosen teoretisk sett være utryddet i 2070. Men det er under forutsetning at man får kontroll med en av de største utfordringer innen tuberkulosekontroll, nemlig at pasienter kommer seg til behandling i tide og får stilt riktig diagnose. Årets rapport viser at så mange som 3 millioner mennesker, eller en tredel av alle som blir syke med tuberkulose, ikke når frem til behandling.

Beregninger viser at 450 000 personer ble syke med MDR-TB bare i 2012. De største forekomstene av MDR finner man i Øst-Europa og Sentral-Asia, der det noen steder er oppimot 20 % av de som blir syke for første gang som har en resistent form for tuberkulose.

Les mer om resistent tuberkulose her. 

Europa og Afrika er de verdensdelene som ikke vil nå tusenårsmålene før 2015 om halvering av antall syke og antall dødsfall i forhold til 1990-nivå. Europa på grunn av høyt nivå av MDR i Øst-Europa, mens Afrika sliter med å oppnå disse målene på grunn av høy forekomst av hiv-smitte blant tuberkulosepasienter. For pasienter som er hiv smittet og utvikler tuberkulose er den største utfordringen å få behandling for begge sykdommene.

Les mer om hiv og tuberkulose her.  

Nedadgående finansiering

WHO-rapporten lister opp to viktige utfordringer til som må være viktige satsningsområder i tiden fremover; satsning på nye verktøy dvs. nye vaksiner, nye medisiner og nye metoder for diagnose.

Dette innebærer økt satsning på forskning og finansiering. TAG (Treatment Action Group) som årlig gir ut rapport om finansiering til forskning og utvikling innen tuberkulose avdekker i sin rapport at det for første gang er registrert en nedgang i finansiering av forskning på tuberkulose på 30.4 millioner dollar mindre i 2012 sammenlignet med 2011.