LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Verden trenger en ny vaksine mot tuberkulose

I vår egen verdensdel øker antall dødsfall og sykdomstilfeller som følge av tuberkulose.

Februar 2014: en vaskehjelp ved Kurland barneskole i Sarpsborg tester positiv på smittsom tuberkulose. Det varsles at 700 personer som har vært i nærheten av personen og skolen vil bli innkalt til å testes om de kan ha blitt smittet.

Dette er Norge i dag. Ja, det finnes tuberkulose her til lands, og nei, den truer ikke folkehelsen i landet vårt. Likevel, verden trenger en ny tuberkulosevaksine for å utrydde en bakterie som stadig finner nye levekår til tross for en rekke antibiotika medisiner som forsøker å knekke den.

Større satsing

Den 24. mars er verdens tuberkulosedag. I den anledning utfordrer vi regjeringen Solberg til å gå foran internasjonalt for å satse mer på utviklingen av en ny tuberkulosevaksine. Det må til for å overvinne en sykdom som har tatt livet av tusenvis av nordmenn tidligere og fremdeles dreper millioner i andre deler av verden i dag.

I Norge får man gratis behandling for tuberkulose, man blir frisk av tuberkulose, og som eksempelet i innledningen viser, det offentlige helsevesenet tar hånd om omgivelsene for å forebygge videre smitte. Slik er det ikke alle steder i verden. Hvert eneste minutt dør tre personer av tuberkulose. Det vil si at det hvert år dør 1,3 millioner mennesker av tuberkulose, og hvert år blir over 8 millioner syke.

Dårlige helsevesen

WHO slår fast at alle har rett på gratis behandling av tuberkulose, men dessverre er det ikke alle land som er i stand til å følge opp dette. Norge bidrar med mye støtte til det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria (GFATM) hvert år. Gjennom GFATM skal de fattigste landene ha mulighet til både å kjøpe og å distribuere medisiner til alle som trenger det.

GFATM og andre globale helseaktører jobber for at pengestøtten også skal bidra til å utvikle helsesystemer. Likevel, mange steder fungerer helsevesenet dårlig; det er ikke nok ressurser til å gi riktig diagnose, og medisinene når ikke frem til alle som trenger det. Og selv om man får tilgang til medisiner, er det ikke sikkert man klarer å fullføre behandlingen.

Økning i tilfeller

Det trengs tett oppfølging og god informasjon for å sikre at noen skal ta antibiotika hver dag i seks måneder i strekk, eller i to år, dersom de har multiresistent tuberkulose. Så selv om det finnes behandling som gjør en frisk, er det fortsatt veldig mange utfordringer knyttet til denne bakterien som har vært blant oss i tusenvis av år.

De aller fleste som dør av AIDS i det sørlige Afrika, dør faktisk av tuberkulose

Norge tilhører en av de to verdensdelene som ikke vil klare å oppnå FNs målsetting om reduksjon av antall dødsfall og antallet som blir syke av tuberkulose innen 2015. Til tross for at WHO i 2013 rapporterte om nedgang i antall tuberkulosetilfeller på verdensbasis, ble det registrert en økning av antall tilfeller i Afrika sør for Sahara og i deler av Øst-Europa. Hovedårsaken til økningen i Europa, er utviklingen av resistens mot tuberkulosemedikamenter.

Verdens helseorganisasjon anslår at 81 000 fikk multiresistent tuberkulose i Europa i 2010, og av dem hadde bare 29 000 tilgang til diagnose og behandling. En annen årsak er hiv; mennesker som er hivpositive, utvikler lettere tuberkulose grunnet dårlig immunforsvar. Hiv er også viktigste årsak til at Afrika ikke vil oppnå FNs målsetting. De aller fleste som dør av AIDS i det sørlige Afrika, dør faktisk av tuberkulose.

Knyttet til fattigdom

Det er også grunn til bekymring i andre deler av Europa. Vi vet at tuberkulose er nært knyttet til fattigdom og dårlige levekår. I mange land er det økende fattigdom og store innstramninger i det offentlige helsevesenet. I Hellas snakker man nå om en helsekrise, og man har allerede sett en drastisk økning av hiv og tuberkulose blant sårbare grupper de siste årene.

De aller fleste av oss er blitt vaksinert mot tuberkulose. I Norge har BCG-vaksinen vært en del av det offentlige vaksinasjonsprogrammet inntil 2009. BCG er den mest distribuerte vaksinen i verden, og det er den eldste vaksinen som fortsatt er i bruk i dag.

Man har allerede sett en drastisk økning av hiv og tuberkulose blant sårbare grupper de siste årene

Sannheten, som er mindre kjent, er at BCG-vaksinen ikke gir en fullverdig beskyttelse mot å bli smittet eller mot å bli syk av tuberkulose. BCG har kun en påvist effekt mot alvorlig tuberkulosesykdom hos barn. På tross av manglende effekt av BCG-vaksinen, trenger vi ikke å bekymre oss her til lands. I Norge er vi såpass velfødde og har så god helse at tuberkulose ikke er en trussel for de fleste av oss.

En bedre vaksine

Derimot bør vi bekymre oss for resten av verden. Med alle de utfordringene vi står overfor når det gjelder å få kontroll over tuberkulosebakterien, blant annet med økende resistens, er den eneste løsningen en ny og bedre tuberkulosevaksine. Det forskes på nye vaksiner, både i Norge og internasjonalt, og selv om det er gjort fremskritt er vi langt fra målet. Utviklingen av en ny tuberkulosevaksine er ikke blitt høyt nok prioritert.

Og selv om noen farmasøytiske firmaer har tatt utfordringen, og bidratt inn i denne forskningen, er det Bill Gates Foundation og noen regjeringer, som Storbritannia og Nederland, som er de største bidragsyterne så langt i denne prosessen.

Det er derfor behov for et internasjonalt løft i forhold til finansiering av både forskning og utvikling av en ny tuberkulosevaksine. Vi setter nå vår lit til at regjeringen bidrar til at Norge tar sin del av dette viktige løftet.

Kronikken stod på trykk i Bergens Tidene 24.03.2014.