LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Verdens Aids dag 1. desember: Jeg er stolt av …

... fantastiske medisinske fremskritt. Moderne medisiner kan hindre utviklingen av aids, og tuberkulose er ikke lenger en dødsdom for hiv-positive.

I dag vet vi at alle kan bli friske av tuberkulose. Ved vellykket hiv-behandling har hiv-positive like gode behandlingsresultater for tuberkulose som hiv-negative.

To sykdommer, én pasient

Siden midten av 1980-årene har hiv gjort at tuberkulose har økt med 500 % i flere land i sørlige Afrika. Dette er fordi hiv-positive har betydelig større risiko for å utvikle tuberkulosesykdom enn immunfriske.

Selv om vi har oppnådd mye, er det mye arbeid som gjenstår. På verdensbasis er dødstallene fortsatt store. 1, 3 millioner mennesker døde av tuberkulose i 2012, av disse var 320 000 hiv positive. Blant disse var 410 000 kvinner hvorav 160 000 var hiv positive. En femtedel av alle hiv-relaterte dødsfall skyldes tuberkulose.

På verdensbasis vet bare 46 % av tuberkulosepasienter hiv-statusen sin. Dette er lavt når vi vet at i en del land er 60-80 % av tuberkulosepasientene også smittet av hiv. Tuberkulose pasienter blir ikke i tilstrekkelig grad tilbudt en hiv test, og hiv-positive får ikke god nok informasjon om faren for å utvikle tuberkulose.

Løsningen

Det som trengs for å løse denne utfordringen er bedre diagnostikk, bedre oppfølging av pasienter, mer kunnskap om tuberkulose, mer forskning, en ny vaksine mot tuberkulose, men også en hiv vaksine og bedre behandling for multiresistent tuberkulose (MDR).

  • Alle tuberkulosepasienter bør testes for hiv.
  • Alle hiv-positive som har tuberkulose må få til tilgang til antiretroviral (ART) behandling.
  • Fortsette oppskaleringen av ART-behandling.

Man regner med at mellom 2005 og 2011 ble 1,3 millioner liv spart ved at man fikk bedre koordinering mellom behandlingen av de to sykdommene. I dag har man satt seg mål om "zero hiv related tb deaths", det er den eneste målsettingen som er verdig.