LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Verdens Aidsdag 2017

Verdens aidsdag arrangeres 1. desember hvert år, og er en internasjonal solidaritetsmarkering for alle berørt av hiv/aids. Dette er både de 17 millioner menneskene som i dag lever godt med effektiv behandling, men også de mange pårørende og etterlatte til de som har mistet livet.

#bryttausheten

I Norge pågår kampanjen #bryttausheten. Denne er viktig fordi mange fortsatt har lite kunnskap, og myter og fordommer  om hiv er fortsatt vanlig – også blant helsepersonell. Mange vet ikke at hivpositive  på vellykket behandling ikke kan smitte andre.

I landene som LHL Internasjonal jobber er det mange som har både tuberkulose og hiv. Hiv øker risikoen  betraktelig for å bli syk av tuberkulosebakterien. Begge sykdommene en forbundet med stigmatisering og frykt, og det er nødvendig  å spre god og riktig informasjon. Det er derfor viktig for oss og våre partnere å markere aidsdagen.

Kulturgruppa til Mukikute i  bydelen Temeke i Dar Es Salam. Etter oppvisningen, snakker Mukikute med publikum om tuberkulose og hiv. Kulturgruppa til Mukikute i bydelen Temeke i Dar Es Salam. Etter oppvisningen, snakker Mukikute med publikum om tuberkulose og hiv.

Tanzania har holdt av hele uken til å markere aidsdagen, og pasientorganisasjonen Mukikute gjennomfører testing og screening av tuberkulose og hiv på Mnazi Mmoja plassen i Dar Es Salaam. De har også med seg kulturgruppa som danser og synger og dermed tiltrekker seg folk til området.

I Sudan og  Zambia skal våre samarbeidsorganisasjoner STPA og In But Free markere dagen blant innsatte i fengsel. Innsatte har både høyere risiko for å bli syke, samt dårlige tilgang til helsetjenester og behandling.  Det er derfor viktig å forebygge smitte gjennom god informasjon. I fengslene skal  informasjon gis gjennom dans og drama, forelesninger og utstilling.

Alle kan bli rammet av hiv. Men ved å sikre tilgang til gode medisiner, kan hivpositive leve et normalt liv. Vi må #bryte tausheten.