LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Bryt tausheten på verdens aidsdag

Slagordet for årets aidsdag er Bryt tausheten! Åpenhet rundt hiv og aids er et av de viktigeste tiltakene mot stigma og fordommer.

#bryttausheten

LHL Internasjonal stiller seg hundre prosent bak slagordet for den norske kampanjen Bryt tausheten! Det er viktig å snakke åpent om hiv. Åpenhet er en av de viktigeste tiltakene mot stigma. Å bryte tausheten betyr at man også må snakke om det som ikke går så bra.

Følg #bryttausheten på sosiale medier og bli med på #hivsløyfing.

Skal bekjempe hiv og aids innen 2030

Stadig flere hiv-positive får behandling, færre blir smittet, og færre dør av sykdommene. Vi markerer i år at det ser ut til at det å bekjempe hiv og aids er innen rekkevidde. Innen 2030 skal verden få slutt på aidsepidemien. Les mer på den internasjonale kampanjen On the Fast-Track to end AIDS.

Tallene går i riktig retning, men det var allikevel 2 millioner nye hiv-smittede i 2014. Bare 41 % av alle voksne hiv-positive har tilgang til behandling. Kun ett av tre hiv-positive barn har tilgang til behandling. Antall dødsfall har gått ned, men likevel døde 1,2 millioner av aids i fjor.

Én av tre aidsdødsfall skyldes tuberkulose

Tuberkuloserelaterte dødsfall blant hiv-positive har gått ned med hele 32 % siden 2004, men likevel er tuberkulose fortsatt den ledende dødsårsaken blant hiv-positive; en av tre aidsdødsfall skyldes tuberkulose. I noen land i sørlige Afrika, er 6 av 10 tuberkulosepasienter hiv- positive. 

De to sykdommene forsterker hverandre og begge er sterkt stigmatisert og fryktet. Hiv-positive har mye høyere risiko for å få tuberkulose, samtidig er det vanskeligere å diagnostisere tuberkulose hos hiv-positive, noe som igjen gjør at mange kommer for sent til behandling.

Kampen for bedre behandling fortsetter

I solidaritet med alle hiv-positive, mener LHL Internasjonal at i dag skal vi kreve at arbeidet med å nå alle med hiv-behandling må intensiveres, at hiv- og tuberkulosemedikamenter for barn må bli bedre og mer tilgjengelig og at man må jobbe for å utvikle bedre verktøy for å lettere diagnostisere tuberkulose hos hiv-positive. I tillegg må det satses mer på å utvikle en ny tuberkulosevaksine som er mer effektiv og trygg for alle.

Vi trenger også å utvikle bedre tuberkulosemedisiner som kan korte ned behandlingstiden. Skal vi nå målsetningene om å få slutt på både aids- og tuberkuloseepidemien innen 2030 må Fast-Track ikke bare forbli et slagord, men komme til uttrykk i økte bevilgninger og styrket innsats. Har vi råd til å la være?

#bryttausheten