Hopp direkte til innhold

Vi må ikke gå tilbake til fortiden

Verdens tuberkulosedag ble markert med alt fra NRK-intervju og konferanse til stand på Grønland i Oslo.

– Vi må ikke gå tilbake til fortiden slik vi hadde det i Norge før, eller slik det er i andre land, som i Romania, i dag!

Oystein.Eriksen.Soreide.1200x.jpg

Øystein Eriksen Søreide, helse- og sosialbyråd i Oslo, holdt tale på Grønland i forbindelse med verdens tuberkulosedag. Til høyre står LHL Internasjonal på stand.

Det uttalte Martha Baroi Hakkebo med klar stemme på Grønlands torg 24. mars. Stefan Radut fra Romania ga stemme til de 20 000 menneskene som blir syke av tuberkulose i Romania hvert år.

Verdens tuberkulosedag ble markert på flere måter. Den startet ved at Mona Drage i LHL Internasjonal, og Martha Baroi Hakkebo, likemann og tidligere tuberkulosepasient, ble intervjuet på NRK Østlandssendingen. 

Så gikk turen videre til en nasjonal konferanse om tuberkulose i regi av NSH. Her holdt Stefan Radut, som har hatt multiresistent tuberkulose, og Mona Drage i LHL Internasjonal, et innlegg om betydningen av pasientstøtte og likemannsarbeid for å gjennomføre behandlingen og bli frisk.

Dagen ble avsluttet med at Kaalmo helseorganisasjon og LHL Internasjonal arrangerte en stand på Grønland torg der også helse- og sosialbyråd i Oslo, Øystein Eriksen Søreide, holdt appell.

Han understreket at et viktig budskap for dagen er at man blir frisk av tuberkulose ved å gjennomføre behandlingen. Det er viktig å være klar over når det er 9 millioner som blir syke og 1,5 millioner dør hvert år på verdensbasis.

Gir tuberkulosepasientene et ansikt

De to tidligere pasientene, Martha og Stefan, holdt også hver sin appell. Stefan føler seg heldig. Bivirkningene av medisinene han tok i to år har gitt han sterkt nedsatt hørsel, han måtte fjerne en lunge, han mistet jobben sin og flere venner, men likevel føler han seg heldig for han ble frisk.

Han bruker nå tiden sin for å jobbe på frivillig basis for at andre pasienter også skal bli friske. Dette er et veldig viktig arbeid i et land som Romania der bare 20 % av de som får behandling av det offentlige helsevesenet for multiresistent tuberkulose blir friske.

Stefan fortalte om utfordringene i Romania og om hvordan flere av hans medpasienter er døde i dag eller er i ferd med å dø. Slik forekommer dessverre i Europa i dag, folk dør av en sykdom som er fullt mulig å behandle. Viktigste årsak: fattigdom og stigma. Dette er en utfordring også for Norge.

Foto av Martha Baroi Hakkebo og Stefan Radut. Martha Baroi Hakkebo og Stefan Radut på Grønland torg i Oslo på verdens tuberkulosedag.

Marthas viktigste budskap er at god kunnskap om tuberkulose gir trygghet. Når Martha først fikk tuberkulosediagnosen, ble hun veldig redd. Tuberkulose var en skremmende diagnose å få. Uvitenhet og frykt kan gjøre at folk ikke oppsøker lege i tide, og at de ikke tør å være åpne om sykdommen. Derfor engasjerer hun seg nå i informasjonsarbeid og står frem og forteller historien sin.

Som musikalsk innslag på standen sørget Marcela og Victoria Randem for en vakker tolkning av Puccinis “La Boheme”, der en av hovedpersonene, Mimi, dør av tuberkulose.

– Dette minner oss om hvordan musikken og kunsten forteller om hvordan tuberkulosen har påvirket befolkningen i Europa gjennom historien, og at vi har et felles ansvar slik at vi ikke går tilbake til fortiden da tuberkulose stod for hvert femte dødsfall i Norge, sa Rasmus Malmborg, leder i LHL Internasjonal.

Bilde av Robert Koch med kone i  1908.
Foto: Bilde av Robert Koch med kone i 1908.

Verdens tuberkulosedag

Verdens tuberkulosedag er en FN-dag som faller på 24. mars hvert år. Den avholdes for å rette oppmerksomheten mot at det fremdeles er tuberkuloseepidemier i store deler av verden.

Datoen, 24. mars, er til minne om da doktor Robert Koch annonserte at han hadde funnet og isolert årsaken til tuberkulose, tuberkulosebakterien. På den tiden var mange i Europa og Amerika smittet av sykdommen, og én av syv av befolkningen døde av sykdommen. Kochs oppdagelse førte til at man fikk diagnose og ble frisk fra sykdommen.

Kilde: Wikipedia