Hopp direkte til innhold

Vi pleide å si: "Du må legge deg å hvile!"

På Kibongoto sykehus kommer pasienter med resistent tuberkulose fra hele Tanzania. Mange av dem er i svært dårlig helsetilstand; tynne, blodfattige, slappe, og med elendig lungefunksjon.

Etter innleggelse får de raskt virksomme medisiner, men dessverre er dette kraftige saker som kan gi alvorlige bivirkninger og varige plager. Dagene blir passive, og i tillegg må man ta hensyn til smittevern; pasientene bruker munnbind inne på avdelingen, og det er frykt for å gjøre noe som medfører hoste. Mange pasienter har andre lungeproblemer, for eksempel fordi de har jobbet i gruveindustrien der de er utsatt for steinstøv og kjemikaliedamp.

Som et ledd i å redusere pasientenes bivirkninger, samt å prøve å bevare mest mulig av lungene deres friske og elastiske, har LHL Internasjonal i samarbeid med sykehuset satt i gang flere aktiviteter. De ledes av den nyutdannete fysioterapeuten Angela, men krever også samarbeid og opplæring av sykepleiere, og ikke minst oppfølging fra pasientene selv.

Kibong'oto infeksjonssykehus, Tanzania

Det er kjøpt inn noen rullestoler, gåstoler og strikkbaserte treningsapparater for å få pasientene ut i sola og frisk luft. Utendørs behøver man ikke bruke munnbind, og det er bra for psykisk helse og kroppen å få både sol og frisk luft. Angela instruerer i øvelser og forklarer hvorfor det er viktig å få ut slim av lungene.

For dem som er inneliggende og for slappe til å gå, kan øvelsene starte med enkle armbevegelser og pusteøvelser der pasientene blåser gjennom sugerør ned i engangsflasker med vann. Det å puste ut mot motstand, og aktivt fylle lungene med luft, skifte stilling regelmessig hvis man er sengeliggende, ser allerede ut til å ha positiv effekt. I tillegg kombineres øvelsene med oppfølging med ernæringstilskudd og lett tilgang på varmt og kaldt vann, slik at pasientene kan få i seg nok drikke.

Etter hvert som de blir sprekere, kan de spille ballspill, eller jogge inne på sykehusområdet. Dette er nye holdninger, og helsepersonellet sier det må holdningsendringer til. "Vi pleier å si at de skal legge seg å hvile", sier de. Nå vurderer de å kjøpe inn basketballer til pasientene.

Vi ønsker å følge systematisk opp dette prosjektet for å lage målbare data som kan publiseres. Merkelig nok er det lite tilgjengelig dokumentasjon på enkle intervensjoner som dette. Det er nok ofte slik at tilbud som ville vært en selvfølge for lungesyke pasienter av andre årsaker, ikke blir gjennomført når pasientene har en smittsom sykdom. Vårt mål er at pasientene skal være friske når de er ferdigbehandlet, og at de ikke skal bli varig lungesyke etter at behandlingen er ferdig.