LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Bakgrunn, strategi og styre

LHL Internasjonal har som hovedoppgave å videreføre og videreutvikle LHLs arbeid mot tuberkulose, og arbeider i dag med tuberkulosebekjempelse i Norge, Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Nepal, Romania og Russland.

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2013.

LHL Internasjonal har som hovedmål å bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet gjennom å:

  • sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede
  • sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke
  • hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert


Det er en klar sammenheng mellom tuberkulose og fattigdom. De som ikke har tilgang til et balansert kosthold og som har begrenset tilgang til helsetjenester, er de som rammes hardest av tuberkulose.

Sykdommen bidrar også til økt fattigdom fordi tuberkulosesyke ofte ikke er i stand til å jobbe når de er syke, eller de mister jobben på grunn av frykt for smitte og stigmatisering.

I styret til LHL Internasjonal sitter:

  • Styreleder: Bernt Apeland
  • Styremedlem: Arnulv Torbjørnsen
  • Styremedlem: Karin Rønning
  • Styremedlem: Arne Ketil Hafstad
  • Styremedlem: Ingrid Skjennum
  • Styremedlem: Berthe Stenberg, ansatterepresentant

Les strategien vår 

"Stopp tuberkulosen!" er strategidokumentet til LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal).

Dokumentet beskriver veivalg og retningslinjer for arbeidet og samarbeidet vårt. Viktige grunnprinsipper for tuberkulosebekjempelse er internasjonal solidaritet og menneskerettigheter.

Her kan du velge å laste ned en lang eller kort versjon av dokumentet. Den lange versjonen går i dybden på alle temaene og viser til eksempler, mens kortversjonen gir et overblikk over tematikken som ligger til grunn for strategien.

Last ned lang versjon av stratgien (PDF)

Last ned kort versjon av strategien (PDF)

Historien om Tuberkuløses hjelpeorganisasjon

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). Tuberkulosen var den gang en folkesykdom. På 1940-tallet ble rundt 10 000 nordmenn syke av tuberkulose hvert år.

Bilde av en skolejente på ca 9 år og en mannlig lege. Hun får tatt en pirque-prøve på armen, det er tydelig at det gjør vondt.Den svenske hjelpeaksjonen for Norge, Svenska Norgehjälpen, organiserte bl.a. barnebespisning i årene 1942-45, i tillegg til vaksinasjon av norske barn. Her tar en skolejente pirquet-prøven.

Problemene pasientene hadde skapte et behov for en organisasjon som kunne kjempe for deres interesser og rettigheter. En av de største utfordringene var å overkomme folks frykt for smitte og den påfølgende utestengingen fra samfunnet.

THO kjempet fram mange viktige sosialpolitiske saker. De første målene som ble nådd var bedre behandlingstilbud og levekår, arbeids- og trygderettigheter og bygging av en yrkesskole for funksjonshemmede.

 Bilde fra 1950-tallet av elever ved Krokeide. De jobber i et snekkerverksted. Da Krokeide Yrkesskole åpnet dørene for første gang 10. november 1946, tilbød skolen undervisning i treskjæring, lettere snekkerarbeid, dekorasjon og rosemaling, tredreiing og radio.

Med dugnadsånd og sterkt engasjement begynte bygningsarbeidet på Krokeide utenfor Bergen blant lokale THO-medlemmer. Prosjektet, som kom til etter andre verdenskrig, ble finansiert gjennom gaver og innsamlinger. Mange av de som deltok i arbeidet hadde selv hatt tuberkulose. 

Les mer om historien til Krokeide Yrkesskole her.

Den nære forbindelsen mellom hjerte- og lungesykdom førte til at organisasjonens arbeidsområde ble utvidet. I 1961 skiftet THO derfor navn til Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), men arbeidet mot tuberkulose ble videreført i både Norge, Asia, Russland og Afrika.

 Bilde fra 1980-tallet av en dame som peker på en plakat med fotgrafier fra Nepal. Siden begynnelsen av 1980-tallet har LHL også drevet et omfattende internasjonalt bistandsarbeid med hovedfokus på tuberkulose.

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, og de som rammes får behandling og overlever. Men på verdensbasis, derimot, dør årlig 1,5 millioner mennesker av denne fullt helbredelige sykdommen.

Les mer om LHL