Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Rapporter

Helsekommunikasjon er et viktig verktøy i tuberkulosearbeidet og er et satsningsområde for LHL Internasjonal.

Health Communication Report 2014

I 2014 ble det foretatt en ekstern evaluering av helsekommunikasjonsinnsatsen og hovedkonklusjonene i rapporten er svært positive.

Kommunikasjonskursene gjør helsearbeidere og frivillige behandlingsmedhjelpere bedre rustet og motiverte til å ivareta pasientenes behov og de pasientvennlige informasjonsbrosjyrene er viktig del av behandlingsprosessen.

Last ned rapporten