LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Ole Morten Melgård

Arkhangelsk oblast (fylke)

Arkhangelsk oblast er ett av Russlands 49 fylker, med en befolkning på ca 1 300 000 mennesker. Hiv og tuberkulose er et økende problem.

Tuberkuloseprogrammet i Arkhangelsk har jobbet mye med å involvere ulike instanser med relevans for tuberkulosekontroll. Både medisinsk oppfølging, god informasjon, forskning på tematikken og sosial støtte og oppfølging er komponenter som er viktige for å forhindre spredning av tuberkulose og sørge for at de som får sykdommen blir friske. Det jobbes også mye med å redusere stigma.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering.

Det siste året har AIDS-senteret i Arkhangelsk inngått som en partner i tuberkuloseprogrammet. Hiv og tuberkulose er et økende problem, og det er derfor viktig å involvere de som jobber med hiv i kampen mot tuberkulose.

Hiv og tuberkulose er et økende problem, og det er derfor viktig å involvere de som jobber med hiv i kampen mot tuberkulose.

I 2015 ble samarbeidet utvidet til andre områder i Nordvest-Russland. St. Petersburg og Komi inngår nå i programmet. Her vil det arbeides spesielt med helsekommunikasjon blant offentlig ansatte helsearbeidere og koordinering med fengselssektoren.

Les om hva god helsekommunikasjon innebærer.

Barnesanatoriet i Arkhangelsk er også en viktig samarbeidspartner. Her vektlegges sosial og psykososiale støtte til barna og deres foreldre.

Besøk hjemmesiden til helsedepartementet i Arkhangelsk-regionen (kun russisk nettside).