LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Atlas-Alliansen

Atlas-Alliansen er en stiftelse som organiserer norske organisasjoner av funksjonshemmede, pasienter og pårørende som jobber for bedre levekår for funksjonshemmede i sør.

Det står 17 norske organisasjoner bak Atlas-Alliansen, og tilsammen representerer de over 350 000 mennesker i Norge. I tillegg har de samarbeidsavtale med tre organisasjoner.

Det er organisasjonene selv som driver bistandsprosjektene, basert på egne erfaringer og kompetanse, i samarbeid med sine lokale partnere. Atlas-Alliansens sekretariat koordinerer og kvalitetssikrer organisasjonenes prosjekter, og er et felles talerør og pådriver for funksjonshemmedes rettigheter både finansielt, overfor Norad, og politisk, overfor Stortinget og regjeringen.

Funksjonshemmede og tuberkuloserammede er ofte de fattigste og mest marginaliserte i de landene hvor Atlas-Alliansen jobber. Begge grupper kan oppleve ekskludering fra sosiale goder, helsetjenester, utdanning og annet og er utsatt for utstrakt stigmatisering.

Det er i dag over en milliard funksjonshemmede i verden og mange av disse opplever store vanskeligheter i sin hverdag.

Situasjonen er verst i fattige land; fattigdom skaper funksjonshemninger bl.a. grunnet feilernæring, ubehandlede sår og sykdommer. Funksjonshemninger fører også ofte til fattigdom.

Les mer om Atlas-Alliansen her.