LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og andre lungesykdommer

Den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og andre lungesykdommer (Unionen) ble etablert i Paris i 1920.

Unionen har gjennom historien bidratt sterkt til tuberkulosekontrollen slik den er i dag, blant annet gjennom utviklingen av DOTS-modellen. 

Både offentlige myndigheter, WHO og andre organisasjoner mottar faglig bistand av Unionen.

De driver også forskning, holder internasjonale kurs og publiserer vitenskapelige journaler om tuberkulose og andre lungesykdommer.

Årlig arrangerer de en internasjonal konferanse hvor alle som jobber med tuberkulose kan møtes og utveksle erfaringer.

Unionen er en nær samarbeidspartner og alliert for LHL Internasjonal. Konsulenter fra Unionen er også en viktig ressurs med sin faglig medisinske ekspertise under landbesøk, og ved større evalueringer av tuberkulosekontrollen i partnerlandene våre.

Les mer om Den internasjonale unionen her.