LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Nepal

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Nepal (NTP) ble etablert i 1965 som et statlig program under helsedepartementet, og har ansvaret for å administrere og koordinere hele tuberkuloseprogrammet i landet.

Programmet administreres fra National TB Center (NTC) i hovedstaden Kathmandu, men har også tuberkuloseansvarlige i alle regioner og distrikter. NTC har i lengre tid hatt samarbeidsavtale med det The Global Fund to Fight Aids Tuberculosis and Malaria, samt flere nasjonale organisasjoner.

Tuberkuloseprogrammet har utviklet seg til å bli et velfungerende og landsomfattende program som sikrer gratis tuberkulosebehandling ved mer enn 4 000 helseinstitusjoner i landet. I tillegg har det et omfattende nettverk av laboratorier.

Bilde av en mor med et lite barn og en far som ligger havveis nede og har på seg munnbind.Pradip, som har multiresistent tuberkulose, bor i hovedstaden Katmandu. Han har ansvaret for sin familie; kona Kristna og deres lille sønn Caila.

Arbeidet i Nepal har oppnådd gode resultater, og over 90 prosent av tuberkulosesyke fullfører behandlingen og blir friske. Til tross for dette har mange av pasientene resistent tuberkulose (DR-TB). Etter at tuberkuloseprogrammet i 2005 ble utvidet til også å inkludere DR-TB, har over 1 500 pasienter blitt behandlet. Behandlingen er desentralisert og tilbys fra 84 helsesentre.

Les mer om resistent tuberkulose her.

NTC vil fortsette å utvikle samarbeidet med andre aktører, blant annet Det nasjonale AIDS-senteret, samt medisinske høyskoler og private medisinutsalg. Folkeopplysning og reduksjon av stigmatisering av tuberkulosesyke er også en prioritet.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering.

Les mer om det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Nepal her.