LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Sudan

Det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Sudan ble opprettet for å bekjempe tuberkulose som et folkehelseproblem i Sudan. LHL Internasjonal har arbeidet sammen med programmet siden 1994.

Det Nasjonale Tuberkuloseprogrammet (NTP) i Sudan finansieres i stor grad av Det globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM).

LHL Internasjonal bidrar hovedsakelig med faglig ekspertise for å styrke sentrale elementer i programmet slik at det kan øke registreringen av tuberkulosetilfeller og sikre pasientene god behandling.

Programmets hovedoppgave er å gi faglig støtte til tuberkulosearbeidet som foregår på delstatsnivå. Programmet er i dag landsdekkende, men preges av flere utfordringer, blant annet stor utskiftning av personalet og at flere deler av landet fortsatt er preget av voldelige uroligheter.

I 2014 startet en sammenslåing av tre store offentlige folkesykdomsprogrammer: programmene for malaria, aids og tuberkulose. En slik sammenslåing er en stor utfordring for alle land, også Sudan.

Les mer om vårt arbeid i Sudan her.