Hopp direkte til innhold

Epi-Lab

Epi-Lab er en frittstående forskningsinstitusjon som tester forskjellige helsesystem-modeller relatert til tuberkulose, hiv og ulike sykdommer som ikke er smittsomme, som diabetes og astma.

Epi-Lab forsker også på folkehelsespørsmål, som retten til helse for alle.

De samarbeider med REACH Trust i Malawi og Liverpool School of Tropical Medicine om et felles prosjekt for å gjøre behandlingen lettere tilgjengelig for pasientene. Prosjektet prøves ut parallelt i Sudan og Malawi. I tillegg til de vitenskapelige resultatene, er et av formålene å bygge bro mellom forskningsinstitusjoner i sør.

Epi-Lab består av 15 forskere, samt et antall deltidsansatte. Og organisasjonen er både samarbeidspartner med Union og WHO (Union and WHO Collaboration Center).

Epi-Lab ledes av Dr. Asma El Sony, som tidligere ledet det Nasjonale Tuberkuloseprogrammet i Sudan.

LHL Internasjonal har arbeidet sammen med Epi-Lab siden 2005, både med utvikling av modeller for helsesystemet og med organisasjonsutvikling av Epi-Lab som institusjon.

Epi-Lab blir i stigende grad benyttet av internasjonale aktører, som UNDP og nasjonale myndigheter, i utviklingen av helsesystemmodeller som kan implementeres i landet, og fungere som modell for resten av regionen.

Les mer om Epi-lab