LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Kaalmo helseorganisasjon

Kaalmo er en humanitær hjelpeorganisasjon som jobber med helse, særlig tuberkulose, i Nord-Somalia og Norge.

Kaalmo og LHL Internasjonal har de siste årene samarbeidet om flere aktiviteter rettet mot personer med somalisk bakgrunn i Norge. Vi har bl.a. jobbet med utvikling av skriftlig informasjonsmateriell om tuberkulose, og oppsøkende informasjonsarbeid på møteplasser for somaliere i Oslo, somalisk radio og somaliske nettsider.

Vi har også en tradisjon med å markere Verdens tuberkulosedag 24. mars i fellesskap.

I Somalia jobber Kaalmo blant annet med vaksinasjon, utdanning av helsepersonell, oppgradering av sykehus, levering av medisiner og utstyr samt folke- og pasientopplysning om tuberkulose.

Kaalmo jobber også med mor-barn-helse i Nord-Somalia. Målet er å redusere mødre- og barnedødeligheten i denne delen av Somalia. Organisasjonen samarbeider med en lokal partner og et lokalt sykehus, og jobber med å bygge opp kompetansen til fødselshjelpere med lite helseutdanning.

I perioden 2012–2014 har Kaalmo årlig utdannet 15 jordmødre.

Kaalmo satser også på jordbruk og biologisk mangfold, og er i ferd med å kartlegge behov og potensielle samarbeidspartnere i Nord-Somalia. Kaalmo vil også arbeide for en bærekraftig utnytting av vannressursene til jordbruk og rent drikkevann.