Hopp direkte til innhold

REACH Trust, Malawi

REACH Trust er et forskningssenter i Malawia, etablert i 2000, som arbeider med å sikre rask diagnostisering og behandling for pasienter med tuberkulose og hiv.

REACH Trust fungerer som et bindeledd mellom det offentlige helsevesenet og lokalsamfunnet, og forskningen har som mål å gjøre helsetjenester lettere tilgjengelig for de fattigste og mest sårbare. En viktig del av dette er å se hvordan man kan styrke det offentlige helsevesenet med de ressursene som er til rådighet, både menneskelig og økonomisk.

REACH Trust holder til i Lilongwe og har i underkant av 30 ansatte.

REACH Trust samarbeider med Epi-lab i Sudan og Liverpool School of Tropical Medicine om et felles prosjekt for å gjøre behandlingen av tuberkulose, astma, bronkitt og kols lettere tilgjengelig for pasientene.

De ser også nærmere på i hvilken grad funksjonshemmede rammes av lungesykdommene og hvordan dette påvirker livene deres.

Prosjektet prøves ut parallelt i Sudan og Malawi. I tillegg til de vitenskapelige resultatene, er et av formålene å bygge bro mellom forskningsinstitusjoner i sør.

REACH Trust har sin opprinnelse i et forskningssamarbeid mellom Liverpool School of Tropical Medicine i England og University of Malawi. Fokus har hele tiden vært å bygge opp en lokal forskningskapasitet som kan ivareta nåværende og fremtidige behov i det malawiske helsevesenet for folkehelseforskning, som blant annet: 

  • utvikling av modeller for levering av helsetjenester
  • bedre samarbeid mellom helsevesenet og resten av samfunnet
  • bedre forståelse av økonomiske og sosiale utfordringer relatert til folkehelse problemer som tuberkulose, hiv, og ikke- smittsom lungesykdommer

Forskerne på REACH Trust inngår i stadig større grad i de internasjonale fora for forskning på folkehelsespørsmål, som for eksempel Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB) i Genève.

Les mer om REACH Trust