Hopp direkte til innhold
Foto: Martin Good / Shutterstock

WHO (Verdens helseorganisasjon)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ansvaret for å lede og koordinere helsearbeidet innenfor FN-systemet.

WHO har 194 medlemstater med hovedkvarter i Geneve i Sveits, seks regionalkontor og mange landkontor. WHOs høyest besluttende organ er World Health Assembly som møtes hvert år.

WHO jobber mye med bekjempelse av infeksjonssykdommer, deriblant med å få kontroll på tuberkuloseepidemien.

I mai 2014 ga World Health Assembly full støtte til den nye post-2015 globale tuberkulosestrategien. 

Denne visjonære strategien skal gjøre slutt på den globale tuberkuloseepidemien gjennom målsettinger om å redusere tuberkulosedødsfall med 95 prosent og redusere nye tilfeller med 90 prosent, og sørge for at ingen familier lider under store økonomiske utgifter på grunn av tuberkulose mellom 2015 og 2035.

WHO har en viktig rolle overfor nasjonale regjeringer og nasjonale tuberkuloseprogram ved å legge til rette for at pasienter i hele verden får tilgang til gratis medisiner.

LHL Internasjonal har kontakt med de lokale WHO-kontorene der vi jobber, og har også et nært samarbeid med regionalkontoret for europaregionen i København.

Les mer om WHO her.