LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Fortsatt lite tuberkulose i Norge

Etter flere år med jevn stigning i forekomsten av tuberkulose i Norge har tallene gått ned de siste årene.

Folkehelseinstituttet har presentert sin årlige tuberkuloserapport. Rapporten viser at det i 2015 var 318 tilfeller av tuberkulose i Norge. 

Flest smittes av tuberkulose utenlands

Oslo har flest tuberkulosetilfeller (65 av de 318 tilfeller). Av de som fikk tuberkulose i 2015 var de fleste født i andre land, og omtrent halvparten var født i Afrika. Man regner med at det er svært få som blir smittet i Norge, de fleste syke har blitt smittet i land med høy forekomst av tuberkulose. Bare 36 av de som ble syke var personer født i Norge, og dette gjenspeiler utviklingen vi har hatt de senere årene med en gradvis nedgang i antall tuberkulosetilfeller blant norskfødte.

MDR-tuberkulose er en økende helsetrussel

Men i Norge var det i  2015 færre tilfeller  av multiresistent tuberkulose (MDR) enn på flere år. Det var det  5 tilfeller av MDR-tuberkulose i 2015 , mot 12 i 2014. De siste 10 årene har antallet tilfeller av MDR- tuberkulose ligget på mellom tre og åtte per år. 2014 var det året vi hadde flest tilfeller. MDR- tuberkulose er økende global helsetrussel, spesielt i Russland, Sentral- og Øst-Europa, Asia og det sørlige Afrika. MDR-tuberkulose medfører store omkostninger både for pasienter og helsevesen; opptil to år lang og til dels smertefull behandling med svært dyre medisiner.

Gode behandlingsresultater i Norge

Behandlingsresultatene for 2014 er gode; 93 % vellykket behandlet av "vanlig" (sensitiv) tuberkulose og 71 % for MDR-tuberkulose.Men vi har fortsatt et forbedringspotensial.

Prosenttallene for vellykket behandling inkluderer ikke personer som har reist ut av landet under behandling, og det er tilfeller der personer forsvinner fra behandling. Dette er bekymringsfullt. Avbrutt behandling kan føre til at man blir syk på nytt og kan smitte flere. Det kan også føre til utvikling av resistens. For å forhindre at pasienter forlater landet eller forsvinner fra behandling, er det svært viktig å gi god informasjon og motivere pasienter gjennom den lange behandlingsperioden.

LHL Internasjonal har god erfaring med å bruke tidligere pasienter, likemenn, i arbeidet med å motivere andre til å gjennomføre behandlingen.

Les mer om likemannsarbeid her. 

Mer informasjon til nyankomne 

Selv om vi har lite tuberkulose i Norge, er det undergrupper i befolkningen der forekomsten, og dermed også risikoen for eksponering, er mye høyere. Tuberkulose er vanskelig å diagnostisere, og mange er syke lenge før sykdommen blir påvist.Statistikken viser også at mange av de som blir syke er relativt nyankomne.

LHL Internasjonal mener derfor det er svært viktig å arbeide med å gi informasjon om tuberkulose til nyankomne personer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Mange kjenner ikke til symptomer på tuberkulose, og vet ikke at det fins effektive medisiner mot sykdommen. Det er også mange nyankomne som trenger informasjon om hvordan det norske helsevesenet fungerer, slik at de vet hvor de kan henvende seg hvis de blir syke.