LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

God kommunikasjon gjør en forskjell

Helsepersonell som kommuniserer godt med pasienten gir bedre behandlingsresultater.

God kommunikasjon bidrar i betydelig grad til pasientens tilfredshet og utgjør en forskjell i helbredelsesprosessen.

Når vi er syke og trenger helsehjelp er det viktig å føle at vi er i trygge hender. Helsepersonellet vi møter må være genuint interessert i oss, være lyttende, stille gode spørsmål og gi konstruktive tilbakemeldinger. De må snakke et språk vi forstår. Og de må være til å stole på, slik at vi tør å åpne oss og fortelle det vi synes er vanskelig å snakke om.

En tøff hverdag

Helsepersonell som jobber med tuberkulose opplever ofte en tøff hverdag med pasienter som er veldig syke, pasienter som avbryter behandlingen, pasienter som opplever stigmatisering og pasienter som er redde for å dø. Helsearbeiderne på sin side kan være frustrerte på grunn av høy arbeidsmengde og liten tid til hver pasient. Samtidig er de engstelige for selv å bli smittet og syke.

Tuberkulose er en sykdom omgitt av myter og fordommer. Mangelfull informasjon og dårlig kommunikasjon øker stigmatisering av tuberkulosepasienter. Det skaper misforståelser og reduserer pasientenes motivasjon til å fullføre behandlingen og bli frisk. Hvis pasienten er velinformert og har et godt forhold til helsepersonellet de møter kan mange av disse utfordringene løses.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering.

God kommunikasjon kan læres

Helsekommunikasjon er et viktig verktøy i tuberkulosearbeidet. LHL Internasjonal organiserer opplæring i helsekommunikasjon til likemenn og helsepersonell som jobber med tuberkulose. Målet er å kommunisere bedre med pasienter og øke arbeidsgleden. Viktige elementer i opplæringen er å motivere pasienter til å gjennomføre behandlingen, håndtere følelser som frykt, stress og sinne og å sette seg egne mål.

Helsearbeidere som har fått opplæring forteller at de nå er mye mer bevisst egen kommunikasjon og effekten denne har på andre, at de har forbedret ferdigheter som aktiv lytting og å stille gode åpne spørsmål, evne til å etablere tillit og sikre felles forståelse. De erfarer mindre stress og er bedre i stand til å løse problemer og gi konstruktive tilbakemeldinger.

 

Vil du snakke med noen om tuberkulose?

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Da kan du ringe tuberkulosetelefonen på 22 79 92 00 eller sende e-post til tuberkulose@lhl.no