LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Karin Beate Nøsterud

Likemannsarbeid

LHL Internasjonal driver likemannsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likemannsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Ideen med likemannsarbeid er at personer med tuberkulose skal møte og få støtte fra noen som har opplevd sykdommen og blitt friske igjen. Erfaring viser at dette er svært verdifullt for mennesker som er syke, og mange pasienter forteller at det var først da de fikk kontakt med en likemann at de virkelig kom i gang med rehabiliteringsprosessen.

For pasienter som kommer fra land der mange mennesker dør av tuberkulose, kan kontakt med pasienter som har kommet lengre i behandlingen, eller har blitt friske, være svært motiverende i seg selv.

Et viktig supplement

Å møte en likemann tilfører en støtte som det er vanskelig å få gjennom helsevesenet. Tidligere pasienters erfaringsbaserte kunnskap om en sykdom skiller seg fra den faglige kunnskapen som helsepersonell har. Pasienter opplever at det gir spesielt god støtte å snakke med en som har denne typen kunnskap, derfor er likemannsarbeid et viktig supplement til omsorg fra helsevesenet.

Last ned vår Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter her (PDF). 

For pasienter som kommer fra land der mange mennesker dør av tuberkulose, kan kontakt med pasienter som har kommet lengre i behandlingen, eller har blitt friske, være svært motiverende i seg selv.

Hvordan tidligere tuberkulosepasienter er involvert og hvilken støtte de yter, varierer fra land til land. Noen steder er de først og fremst samtalepartnere, andre steder behandlingsmedhjelpere eller frivillige på en klinikk.

Les mer om likemannsarbeidet i den enkelte landene her.

Likemannstjenesten i Norge

Likemannstjenesten i Norge baserer seg på frivillig innsats fra tidligere tuberkulosepasienter. Til grunn for arbeidet ligger noen viktige prinsipper:

  • Likemannen har taushetsplikt.
  • Man møtes som likeverdige.
  • Likemannen skal ikke opptre som fagperson.
  • Likemannen skal ha bearbeidet sin egen situasjon og ha nødvendig avstand til sykdommen sin.

Kontakt likemannstjenesten her

Eller ring tuberkulosetelefonen på tlf: 22 79 92 00.