LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Tuberkulose og hiv

Kampen mot tuberkulose har fått nye utfordringer på grunn av hiv-epidemien. På verdensbasis er tuberkulose den største enkeltårsaken til dødsfall blant aids-syke.

Forskning viser at hiv-positive som er smittet med tuberkulose har 20-37 ganger større risiko for å utvikle tuberkulosesykdom enn hiv-negative i samme land.

I 2015 var det 10,4 millioner nye tuberkulosetilfeller i verden, og 1,2 millioner av disse var hiv-positive.

  • Èn av tre hiv-positive dør av tuberkulose.
  • Kun 55 prosent av tuberkulosepasientene ble testet for hiv i 2015.
  • 76 prosent av pasientene som er syke med hiv og tuberkulose lever i Afrika.

Befolkningen i området sør for Sahara er spesielt hardt rammet av både tuberkulose og hiv (koinfeksjon). I en del land oppdages over halvparten av alle nye tuberkulosetilfeller hos personer som er hiv-positive.

Mer informasjon om hiv og aids finner du her.

Hiv-positive som er tuberkulosesyke kan være vanskeligere å diagnostisere, og de utvikler raskere alvorlig sykdom. Fordi tuberkulose i så stor grad bidrar til dødsfall blant aidssyke er det svært viktig at innsatsen mot disse to epidemiene sees i sammenheng.

Testing av begge pasientgrupper for tidlig behandling

Hiv-positive pasienter må raskest mulig få anti-virus-behandling (ART eller ARV) mot hiv, slik at immunforsvaret fortsetter å være best mulig. God behandling mot hiv reduserer sjansen for å utvikle tuberkulose betraktelig. Derfor er det viktig at det blir universell tilgang til hiv-behandling og at alle tuberkulosepasienter blir tilbudt hiv-test.

På samme måte er det viktig at hiv-positive blir screenet regelmessig for symptomer på tuberkulose. Med rask igangsetting av tuberkulosebehandling kan man unngå fremskreden sykdom og smitteoverføring. I land med høy forekomst av begge sykdommer, anbefaler WHO forebyggende tuberkulosebehandling av alle hiv-positive.

 

Vil du snakke med noen om tuberkulose?

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Da kan du ringe tuberkulosetelefonen på 22 79 92 00 eller sende e-post til tuberkulose@lhl.no