LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Hjelp oss å utrydde tuberkulose!

Tuberkulose er et av de få verdensproblemene vi vet vi kan løse. Men vi trenger din hjelp! Gi en gave til verdens tuberkulosesyke og hjelp oss å bli kvitt sykdommen en gang for alle.

Tuberkulose er nært knyttet til fattigdom og dårlige levekår. I Norge er tuberkulose nå en relativt sjelden sykdom. På verdensbasis dør 1,8 millioner mennesker av tuberkulose hvert år og 10 millioner barn (WHO 2012) er foreldreløse som følge av sykdommen.

Alle kan bli friske av tuberkulose, men da må man ha tilgang på riktig og god behandling. Fordi det er så mye skam knyttet til sykdommen er det også mange som ikke oppsøker hjelp før det er for sent.

Folkeopplysning og forebygging redder liv

Dette gjør vi blant annet gjennom folkeopplysning, forebygging, oppfølging av tuberkulosesyke, kompetanseutvikling og forskning.

Slik bidrar vi til at flere oppsøker hjelp i tide, at flere får riktig behandling og at sykdommen ikke spres videre. Det redder liv.

LHL Internasjonal vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere OK Bingo, som hvert år gir tilbake til lokale lag og foreninger. Husk at hvis du spiller lokalt, er du med å støtte lokale lag og foreninger i Norge! Vi setter stor pris på bidraget til tuberkulosearbeidet!