LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Vi trenger din hjelp

Hvert år dør 1,6 millioner mennesker av tuberkulose til tross for at det er en helbredelig sykdom.

Tuberkulose er nært knyttet til fattigdom og dårlige levekår. På grunn av velstandsutviklingen er tuberkulose nå en relativt sjelden sykdom i Norge, men på verdensbasis dør 1,6 millioner mennesker av tuberkulose hvert år.

10 millioner barn er foreldreløse som følge av sykdommen. 

Alle kan bli friske av tuberkulose, men da må man ha tilgang på riktig og god behandling. Fordi det er så mye skam knyttet til sykdommen er det også mange som ikke oppsøker hjelp før det er for sent.

Folkeopplysning og forebygging redder liv

LHL Internasjonal samarbeider med pasientorganisasjoner, helsemyndigheter og forskningsinstitusjoner om å bekjempe tuberkulose.

Dette gjør vi blant annet gjennom: 

  • folkeopplysning
  • forebygging
  • oppfølging av tuberkulosesyke
  • kompetanseutvikling
  • forskning

Slik bidrar vi til at flere oppsøker hjelp i tide, at flere får riktig behandling og at sykdommen ikke spres videre. Det redder liv.

Støtt oss

Eller du kan gi en gave:

  • Vipps: 49236
  • Kontonummer: 1503 33 09462
  • Send SMS: LHLi til 2474 (kr 100,-)