LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold

Vi trenger din hjelp

Hvert år dør 1,6 millioner mennesker av tuberkulose til tross for at det er en helbredelig sykdom.

Tuberkulose er nært knyttet til fattigdom og dårlige levekår. På grunn av velstandsutviklingen er tuberkulose nå en relativt sjelden sykdom i Norge, men på verdensbasis dør 1,6 millioner mennesker av tuberkulose hvert år.

10 millioner barn er foreldreløse som følge av sykdommen. 

Alle kan bli friske av tuberkulose, men da må man ha tilgang på riktig og god behandling. Fordi det er så mye skam knyttet til sykdommen er det også mange som ikke oppsøker hjelp før det er for sent.

Folkeopplysning og forebygging redder liv

LHL Internasjonal samarbeider med pasientorganisasjoner, helsemyndigheter og forskningsinstitusjoner om å bekjempe tuberkulose.

Dette gjør vi blant annet gjennom: 

  • folkeopplysning
  • forebygging
  • oppfølging av tuberkulosesyke
  • kompetanseutvikling
  • forskning

Slik bidrar vi til at flere oppsøker hjelp i tide, at flere får riktig behandling og at sykdommen ikke spres videre. Det redder liv.

Slik kan du støtte oss

Støtt oss via Vipps

Du kan støtte oss ved å vippse til 49236.

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer er støtten fradragsberettiget.

Støtt oss via SMS

Send kodeord "LHLi" til 2474 for å støtte oss med 100 kr.

Kontonummer

Kontonummer for gaver til LHL Internasjonal: 1503 33 09462

Støtt oss fast

Ved å gi en månedlig gave bidrar du til å bekjempe tuberkulose og å redde liv.

Bli fast giver

Vi er medlem i InnsamlingskontrollenVed registrering i Innsamlingsregisteret har LHL Internasjonal forpliktet seg til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll. Det stilles videre vilkår for registrering at minimum 65 % av innsamlede midler uavkortet går til det oppgitte formål. Dette er med på å sikre at pengene du gir oss som støtte går til saken du ønsker å støtte.